Visumā ir daudz planētu, kas ietekmē cilvēku ikdienu. Piecas no tām ir nozīmīgas un ietekmē dažādas dzīves sfērās – Merkurs, Venēra, Marss, Jupiters un Saturns. Šīs planētas virzās pa debess jumu katra savā ritmā un laikā, dažos periodos veidojot cilpas vai sākot virzīties atpakaļgaitā, radot tādu kā bremzējošu periodu savā jomā. Lai izvairītos no radītiem ierobežojumiem, šķēršļiem un neskaidrībām, jāzina šo parādību izpausmes laiki, kā arī tas, par ko attiecīgā planēta atbild.

Retrogrādas planētas 2020. gadā

Retrogrāds Merkurs

17.02.2020 – 10.03.2020

18.06.2020 – 12.07.2020

14.10.2020 – 3.11.2020

Merkurs ir planēta, kas nodrošina dažāda veida sakarus un visu, kas ar tiem saistīts. Retrogrāda Merkura laikā šo darbību veikšana ir apgrūtināta, agrāk vai vēlāk jāsaskaras ar šķēršļiem – vēstules var tikt nozaudētas, transporta grafiks neievērots, dators var iziet no ierindas. Nav ieteicamas darbības ar informāciju un tehniku, nevajadzētu, piemēram, pirkt tehniskās iekārtas (auto, telefonus, sadzīves tehniku utt.), noslēgt, parakstīt līgumus (arī laulību), veikt nozīmīgas prezentācijas ar mērķi ko pārdot. Viss var būt apgrūtināts, arī domāšana. Cilvēki var kļūt neuzmanīgi, aizmāršīgi, izklaidīgi un pat krist panikā. Labs laiks vecu lietu pārskatīšanai un remontēšanai. Iespējams saskarties ar pagātni un cilvēkiem no tās.

Retrogrāda Venēra

13.05.2020 – 25.06.2020

Venēra ir dažādu skaistu, mīlestības pilnu un harmonisku notikumu pārvaldītāja, tādēļ periodā, kad tā ir retrogrādā kustībā, var rasties šķēršļi attiecībās un mīlestības jomā. Var parādīties šaubas, pārliecības trūkums un neskaidrība par savām jūtām. Šajā periodā nav ieteicams sākt nozīmīgas lietas planētas pārvaldes jomās, bildināt un slēgt laulības. Nelabvēlīgs laiks dārglietu pirkšanai un finanšu ieguldījumiem, kosmētiskajām operācijām un aktiera karjeras uzsākšanai. Tā kā planēta atbild arī par ikdienišķiem tēriņiem, tad nevajadzētu pārvalda. veidot arī naudas investīcijas. Nozīmīgus lēmumus vispār labāk atlikt. Šajā periodā var dzīvē ienākt „veca mīlestība”, kāds atdot aizmirstu parādu, tikai jāuzmanās ar jaunu parādu veidošanu. Piemērots laiks vērtību pārvērtēšanai, pārdomām par partnera vietu dzīvē, attiecību atjaunošanai.

Retrogrāds Marss

09.09.2020 – 14.11.2020

Marss ir planēta, kas atbild par mūsu aktivitātēm, darbību un rīcību. Periodā, kad Marss ir retrogrādā kustībā, dzīves temps var samazināties, var rasties šaubas par daudzām iepriekšējām aktivitātēm un dažādi šķēršļi aktīvai darbībai. Šajā laikā ir labi apdomāt, vai viss attiecīgajam darbam paredzētais laiks ir sevi attaisnojis. Cilvēki kļūst neiecietīgi, saspringti, viegli uzbudināmi, impulsīvi, pasīvi agresīvi, ar noslieci uz strīdiem. Jāizvairās no nepārdomātas rīcības, jo vēlāk var izrādīties, ka vēlamos rezultātus tā arī neesam ieguvuši. Tā kā Marss ir vīrišķā planēta, tad šajā periodā labāk iedziļināties sevī, savā vīrišķajā pusē. Nav ieteicams iegādāties auto, aizrauties ar auto sacensībām un ieročiem. Ja nākas saskarties ar agresijas izpausmi, tad noteikti jāizvērtē, kas to izraisījis.

Retrogrāds Jupiters

14.05.2020 – 13.09.2020

Jupiters ir planēta, kas atbild par lieliem mērķiem, to izpausmi un attīstību. Periodā, kad Jupiters ir retrogrādā kustībā, mēs vairāk pārslēdzamies uz savu iekšējo pasauli, palielinām savu iekšējo gudrību un pilnveidojamies. Līdz ar to noteikumi ārpasaulē vairs nešķiet tik svarīgi, var neattaisnoties arī jebkura ārēja izpausme vai ārišķīga izrādīšanās. Šajā periodā var mainīties ideoloģiskie tēli vai reliģiskie spriedumi, zust pārliecība. Jebkuri procesi, kas saistās ar noteiktu rīcību, var būt kā miglā tīti. Var nepamanīt kļūdas un sīkumus ilgtermiņa projektos un līgumos. Ja perioda laikā uzsāksiet kādas mācības, pēc to beigšanās var rasties vēlme visu izmainīt, vai otrādi – ja mācības pirms perioda nav uzsāktas, tad tieši retrogrāds laikā šādas vēlmes var parādīties.

Retrogrāds Saturns

11.05.2020 – 29.09.2020

Saturns ir planēta, kas atbild par noteikumiem, plāniem un likumiem. Šī ir lēnā planēta, tādēļ arī retrogrāds periods ir lēns un ilgst apmēram 4,5 mēnešus. Tas ir periods, kurā var bremzēties bizness un lietišķās sfēras, būt apgrūtināta lēmumu pieņemšana, visi procesi var kļūt lēni, rasties arī neparedzēti šķēršļi. Kavēšanās un darbu atlikšana var radīt daudz problēmu, jo visu ierasto darbu izpildei vajadzīgs papildus laiks, tos pēc tam vajag pārstrādāt, precizēt un labot. Lai izvairītos no šīs sava veida bremzējošās situācijas, labāk pievērsties iepriekš pārdomātiem vai iesāktiem darbiem, kā arī ilgtermiņa ieguldījumam. Galvenais būt disciplinētiem un pārdomāt katru savu soli. Šajā periodā nav ieteicams veikt nozīmīgas lietas, piemēram, uzņēmuma dibināšanu u.c.

Retrogradie_2020