Bērnu vārdu izvēlē un atbilstība dzimšanas datiem pēc numeroloģijas

Dzimšanas dati – parāda, kādi cilvēkam iedoti resursi piedzimstot, kas ir viņa Dzīves ceļš un kādas ir raksturīgākās īpašības, spēcīgās puses, ko var dzīvē izmantot utt.

Vārds un uzvārds parāda, kādas cilvēkam ir iespējas sevi realizēt, kā ietekmējas esošā vide, izdodas vai neizdos sevi realizēt utt. Tas ir Liktenis, kas parāda, vai cilvēkam dzīvē ir viegli sevi realizēt vai nē. Mainot vārdu vai uzvārdu, mēs mainām likteni. Citreiz uz labāku, citreiz neitrāli, bet citreiz iegūstam ļoti grūtu. Numeroloģija ir tas instruments, ar kura palīdzību var pateikt, kāds vārds un uzvārds no esošajiem, vēlamajiem vai citiem ir cilvēkam piemērotāks, lai varētu sevi realizēt un sasniegt daudz vairāk.

Piedāvājums!

Vārda un uzvārda atbilstības noteikšana konkrētā cilvēka dzīves datiem. E-konsultācija, saņemot atbildi e-pastā.

Nepieciešamā informācija:

Dzimšanas dati (datums mēnesis, gads), ja bērniņš vēl nav dzimis, tad plānotie
Iespējamie vārda varianti
Iespējamie uzvārda varianti
Tu iegūsi:

Aprēķinātus vārdu un uzvārdu variantus
Skaidrojumus, kura kombinācija ir labāka
Informāciju, kuram datumam kura kombinācija būs piemērotāka
noslēgumā, kad jau būs zināms īstais datums – rezumē par vārda un uzvārda mijiedarbību ar dzimšanas datiem un konkrētā datuma ieguvumus bērna dzīvē.
Maksa:

30 eiro