Ja esat dzimis 1.datumā 

Šiem cilvēkiem jābūt stipriem individuālistiem. Viņi sevi uzskata par pasaules centru, domā, ka tikai viņiem ir taisnība, un visam jānotiek pēc viņu gribas. Dzīve viņiem var likties kā liela spēle, kas ilgst no bērnības līdz nāvei, kura nekad tā arī nepienāks.

Ja esat dzimis 2.datumā

Divniekam ir jūtīga daba, ļoti uzņēmīga un spēcīgām saiknēm saistīta ar radiniekiem, tuviniekiem, apkārtējiem cilvēkiem. Viņi visu dzīvi meklē atbalsta punktu sevī un citos. Viņiem ļoti svarīga ir drošība, pārliecība par rītdienu, miers šeit un tagad. Reizēm, vadoties pēc aizsardzības refleksa, viņi nocietinās, parādot klaju egoismu un vienaldzību. Bet tas ir tikai no ārpuses.

Ja esat dzimis 3.datumā

Trijnieks pieder pie pašiem veiksmīgākajiem skaitļiem, un, ja šajā datumā dzimušie nebūs slinki, tad panākumi darījumos un dzīvē viņiem vienmēr būs nodrošināti. Ļoti bieži viņiem veicas materiālās lietās, arī priekšniecība viņos saskata autoritārus darbiniekus, kaut arī viņi paši īpašu piepūli tam nepieliek. Var teikt, ka liktenis viņus lutina, bet… Pasaulē visam ir arī otrā puse, tāpat kā monētām. Bet trijnieka otrajā pusē var atrasties arī cilvēku, kurš spēcīgi iegremdējies dzīves mistiskajā pusē. Tas var būt vai nu fatālists, kas tic neizbēgamai nolemtībai, vai arī manipulators, kas izmanto citus saviem mērķiem. Jebkurā gadījumā viņam ilgu laiku it visā veicas. Trijnieks ir aizsargāts pret dzīves problēmām.

Ja esat dzimis 4.datumā

Četrinieks saistīts ar aktivitāti, ar to darba un cīņas krustu, kuru mēs visu dzīvi nesam uz saviem pleciem, parādot visīstākās kaujinieciskās īpašības. Četriniekiem ir vairākas dabas. Viens no četriniekiem būs avantūrists, dzīves plašumu atklājējs. Viņš rausies uz priekšu, nebaidoties no šķēršļiem un pretestības. Otrs ar ienaidniekiem necīnīsies atklāti un uzreiz. Viņš nogaidīs piemērotu brīdi, sagatavosies un dos triecienu sev labvēlīgos apstākļos. Šo triecienu nevarēs atvairīt ne ar kādiem līdzekļiem un nekad. Ir tikai viena problēma – lai šīs personības noformulētos, izveidotos par īstiem cīnītājiem, viņiem nepieciešams iziet cauri veselai rindai likteņa sūtītu pārbaudījumu. Ļoti sarežģītu pārbaudījumu.

Ja esat dzimis 5.datumā

Arī piecniekam ir divas dabas. Viena viegla, kustīga, saistīta ar tiekšanos uz saskarsmi, spēj uztvert informāciju, kas vēl lidinās kaut kur gaisā, mīl izbraucienus, pārrunas savu draugu un tuvinieku lokā. Otrs piecnieks ir nopietnāks. Spēj strādāt kā vērsis vienā un tai pašā darbā ilgu laiku, pakļaujoties, visu paciešot un iedziļinoties katrā sīkumā. Šī piecnieka „zirdziņš” – reglaments, kārtība, likuma burts un instrukcija. Arī šim cilvēkam informācija un saskarsme nav pēdējā vietā.

Ja esat dzimis 6.datumā 

Sešinieka cilvēkiem arī ir divas dabas. Viena tos raksturo kā greznības un materiālu baudu – garšīga ēdiena, skaistu lietu un naudas mīlētājus. Tas viņiem piedod savdabīgu valdzinājumu, ko izjūt arī citi cilvēki, tomēr liek viņus uztvert arī kā materiālistus, kurus interesē tikai ērtības un tieksme sev nodrošināt mierīgu nākotni. Bet var arī būt, ka tieši šī īpašība dod viņiem iespēju atrast pieeju dažāda rakstura un uzskatu cilvēkiem, padara viņus par lieliskiem diplomātiem un miera nesējiem. No otras puses – visi sešinieki tiecas pēc tādām svarīgām īpašībām, kā harmonija un līdzsvars.

Ja esat dzimis 7.datumā

Šie cilvēki var būt ļoti nopietni un atbildīgi. Tik atbildīgi, ka reizēm sāk līdzināties večukiem, kuri spriež tikai par depresīvām un nopietnām lietām. Septiņnieku mērķis un virzība – prakse. Septiņas reizes nomērīt… Viņu pieņemtais lēmums ir negrozāms, un tieši tādēļ viņiem visu vajag ne vienu reizi vien rūpīgi izsvērt, pirms to pieņemt. Viņu koncentrācija uz visām lietām, biznesu un karjeru var būt vienkārši lieliska.

 Ja esat dzimis 8.datumā

Astoņi – skaitlis, kas rada revolucionāras dabas cilvēkus. Viņi ir oriģināli, neparasti, spējīgi katru sekundi mainīt savu raksturu, mainīt virzienu kā vējš pavasarī. Jaunas idejas viņus piesaista kā gaisma, uz kuru bez domāšanas un liktenīgi tiecas nakts tauriņš. Bet pati galvenā viņu īpašība ir tiekšanās uz brīvību. Tikai šo apziņas un dvēseles stāvokli viņi uzskata par patiesu. Dabiski, ka ir maz apkārtējo cilvēku, kuri viņus spēj pieņemt tādus, kādi tie ir. Tomēr veltīgi…

Ja esat dzimis 9.datumā 

Grafiski devītnieks – apgriezts sešinieks. Ja jūs atteiksieties no materiālajiem labumiem neaizsniedzamu ideālu vārdā, ja jūs noraidīsiet sabiedrībā pieņemtos dievišķos likumus, tad jūs pietuvosities cilvēkiem, kuriem bija lemts nākt pasaulē ar skaitli deviņi. Nereālās fantāzijas, sapņi, kuros  var uzplaiksnīt domas par „to pusi”, padara šos cilvēkus nepiemērotus šodienas realitātēm. Toties viņi var būt brīnišķīgi mākslinieki, dzejnieki un rakstnieki vai darbinieki labdarības organizācijās, reliģijā. Ciest klusumā nozīmē, ka nav spēka izteikt savu pasaules izjūtu.

Ja esat dzimis 10.datumā

Ar desmitnieku sākas divnozīmīgs astronumeroloģiskais kods. Vieninieks ir kā Saules individuālais princips, kas virza cilvēku pa viņa paša vēlmju un tieksmju ceļu. Sarežģījumi šiem cilvēkiem rodas tāpēc, ka viņi nezina, kur pielietot savus daudzveidīgos talantus, jo otrs cipars ir nulle. Tomēr jebkurā gadījumā viņi pieturēsies tikai pie savām domām. Bieži vien desmitajā datumā dzimušie cilvēki pāriet uz jaunu dvēseles un ķermeņa attīstības pakāpi.

Ja esat dzimis 11.datumā

Katra mēneša vienpadsmitajā datumā dzimst cilvēki, kuri savā dzīvē sastopas ar nepieciešamību saskaņot savu personīgo ego ar apkārtējo cilvēki ego. Saules vieninieks saduras ar citu cilvēku Saules principu. Šī sadursme nav viegls pārbaudījums, un konflikts var atkārtoties atkal un atkal, līdz vienpadsmit savā attīstībā nenonāks līdz pasaules izpratnei, kas atbilst ciparam „2”. Bet divnieks – tā ir prasme saprast otru cilvēku kā pašam sevi, sajust viņa ķermeni kā savu un emocijas kā savējās. Kļūt tuvam, gandrīz radiniekam. Uzdevums grūts, bet izpildāms.

Ja esi dzimis 12.datumā 

Divpadsmit – viens no pašiem veiksmīgākajiem skaitļiem, bet arī tas nespēs iedot visu. Sākt šiem cilvēkiem tāpat vajadzēs no vieninieka. Bet vieninieks – vienmēr prasa personīgo iniciatīvu, kas sliņķiem var būt smags pārbaudījums, tomēr jaunradi, prasmi spēlēt un fantazēt apkārtējie bez šaubām pratīs novērtēt. Tādēļ 12 personība parasti ir valdzinoša, devīga, ar ko piesaista draugu, sponsoru un sabiedrības uzmanību. Tā smalki izjūt visas garastāvokļu nianses un citu cilvēku vēlmes, kas galu galā noved līdz ilgi gaidītajiem, ciparam „3” raksturīgajiem panākumiem.

Ja esat dzimis 13.datumā

Šis „nelaimīgais skaitlis” patiesībā no cilvēka prasa pietiekami daudz piepūles, lai izsistos dzīvē uz augšu. Vieninieks – individualitāte. Šī individualitāte saduras ar trijnieka autoritāti, lai iegūtu to realitātē. Trīspadsmit cilvēkam pašam ir jākļūst par autoritāti, viņš uz to tiecas ar katru savu dvēseles šūniņu, bet to panākt viņš var tikai ar to īpašībām, kas raksturīgas ciparam „4”. Tā ir aktivitāte, cīņa, neatlaidība un drosme visās dzīves kolīzijās un peripetijās.

Ja esat dzimis 14.datumā

Četrpadsmit cilvēki parasti ir ļoti aktīvi un darbīgi. Viņu individuālais saprāts pastāvīgi un bez atpūtas tiecas uz rīcību, saistītu ar ciparu četri. Atrast viņus vienā un tai pašā vietā un pie vienas un tās pašas nodarbošanās ir samērā sarežģīti. Bieži vien gadās, ka viņi iesaistās konfliktos vienkārši dēļ sava neremdināmā rakstura un neprasmes pabūt mierā nevienu minūti. Viņiem jātiecas uz saprātīgu kontroli un informācijas aktivitāti, kuras personificē cipars „5”. Pirms runāt un darboties, vispirms ir rūpīgi jāpadomā.

Ja esat dzimis 15.datumā 

Piecpadsmit cilvēkiem stāv priekšā ne visai viegls uzdevums. Pietuvotos sešinieka izjūtām viņi var ar savu radošo individualitāti, bezgalīgo informatīvo aktivitāti un tieksmi papļāpāt ar apkārtējiem. Bet šīs pārvērtības nav tik vieglas, kā varētu likties no pirmā skata. Komunicēt ar citiem, tos uzklausīt nav nemaz tik vienkārši. Visu laiku gribas izdarīt tā, lai nebūtu jāklausās citos, bet lai citi klausītos tevī. Tas ir īsts darbs, kas prasa pacietību un sevis ierobežošanu. Turklāt – brīvprātīgi.

Ja esat dzimis 16.datumā

Sešpadsmitniekam ļoti svarīga raksturīga īpašība var būt tieksme uz materiāliem panākumiem. Ir vērts novirzīt visus savus spēkus sevis nodrošināšanai ar bezrūpīgu finansiālu nākotni. Patiesībā tas var prasīt ilgas pūles un skaitļa „7” gudrus padomus. Šī skaitļa padomi – pacietība un maksimāla koncentrēšanās. Tādēļ šie cilvēki nedrīkst atslābināties. Jāuzņemas atbildība un jāiet uz mērķi kaut pa tālu, tomēr taisnu ceļu.

Ja esat dzimis 17.datumā

Septiņpadsmitajā datumā dzimušie dzīvē bieži pārdzīvo lielus zaudējumus un ierobežojumus. Tie var būt vai nu stingri vecāki vai kaut kādi apstākļi. Bet pirmā dzīves daļa viņiem var būt norobežota kā ar sienu, kas neļauj izvērsties. Skaitļa astronumeroloģiskajā kodā ielikta skaitļa „8” brīvība, bet tā dzimst tikai pēc ierobežojumu noņemšanas, kuri var būt gan materiāla, gan psiholoģiska rakstura. Pirmkārt jātiek galā ar morālajām nepatikšanām. Tiem, kas dzimuši ar skaitli 17, sevi jāizpauž sfērās, kas saistītas ar īstu brīvību, biznesu, uzņēmējdarbību un jaunām idejām.

Ja esat dzimis 18.datumā 

Astoņpadsmit – pēc savas būtības nedaudz revolucionārs skaitlis. Bet šai revolūcijai jānoved pie pilnīgi negaidīta rezultāta. Cilvēka personības individuālā daļa dzīvē sadursies ar daudziem negaidītiem un ekstravagantiem notikumiem. Šiem notikumiem ir cilvēku jāsagatavo uztvert pasauli nedaudz citā veidā nekā parasti. Maigāk, intuitīvāk, ar piedošanu un izpratni. Bieži vien šī harmonijas izjūta astoņpadsmitā datumā dzimušajiem cilvēkiem var dot noslieci uz jaunradi, mūziku vai fantāzijām. Jebkurā gadījumā apkārtējiem nebūs viegli viņu izprast, tāpat kā viņam izprast pašam sevi. Jo 1 un 8 summā dod mistisko devītnieku.

Ja esat dzimis 19.datumā

Deviņpadsmitā datumā dzimušie cilvēki sākumā ir kā ne no šīs pasaules. Bet viņiem novirze saistīta ar kaut kādu pasaules mistiskās vienotības izjušanu, kura var novest pie lieliem pārpratumiem dzīvē. Lielais talantu daudzums dod daudz ceļu, kurus izvēlēties, tikai trūkst vienīgais un pareizais virziens. Un tieši šo virzienu nepieciešams noteikt un ieturēt! Jo 1 un 9 summa ir skaitlis „10” – pilna sevis izteikšanas brīvība izvēlētajā jomā, autoritāšu neatzīšana un savs personīgais dzīves ceļš, patstāvīga sava likteņa veidošana.

Ja esat dzimis 20.datumā

Otrais desmitnieks uzsāk mēneša periodu, kad dzimst cilvēki, kuri arī virzīti uz sevis realizāciju, tikai mijiedarbībā ar partneriem, sabiedrību, apkārtējiem. Viņi ļoti smalki izjūt citus cilvēkus. Viņi vienkārši jūt šo cilvēku dvēseli, viņu emocionālo stāvokli, iekšējos pārdzīvojumus un slēptās vēlmes. Tas dzīvē var ne tikai traucēt, bet būt arī ļoti pozitīvi, īpaši tad, ja savu intuīciju novirza uz saskarsmes jomu. Ģimenes, tuvinieku lietām, kuras saistītas ar mājas rūpēm, jābūt veiksmīgām.

Ja esat dzimis 21.datumā 

Šiem cilvēkiem dzīvē ļoti noder intuīcija un otra cilvēka izprašana, jo no tā lielākā daļā gadījumu viņi var gūt personīgo izdevīgumu. Vieglāk viņiem ir sasniegt savus mērķus un dzīvē gūt nozīmīgākus rezultātus, kurus simbolizē skaitlis „3”. Dabīgi, ka viņiem nepieciešams kontrolēt savas emocijas un būt praktiskākiem. Bieži vien šie cilvēki uzstājas uz dzīves skatuves kā aktieri, kas norauj publikas aplausus.

Ja esat dzimis 22.datumā

Dzimuši ar šo skaitli – „Kustīgi Kustībā”. Divnieka sākotnējās Dvēseles īpašības savā izpausmē saduras ar ne mazāk emocionālajām apkārtējo cilvēku īpašībām, cilvēks jāatbrīvo no bezgalīgās svārstīšanās, pārdomām un pārliecības trūkuma un jāpataisa par rīcības un bezkompromisa cilvēku. Jo tikai tādas īpašības dzīvē pauž cipara „4” „krusts”. Darbs, protams, atnesīs kā morālo, tā materiālo apmierinājumu.

Ja esat dzimis 23.datumā

Dzimušie divdesmit trešajā datumā savu emocionalitāti var izmantot ar daudz lielākiem panākumiem nekā citi cilvēki, jo veiksmīgais trijnieks sagaida viņu jūtas ar izplestām rokām. Bet otra stāvokli tikai sajust ir par maz. Par maz ir arī tad, ja no viņa puses ir labvēlīgs noskaņojums un veiksmīgi izveidojušies apstākļi. Jāizmanto cipara „5” lietderīgās praktiskās īpašības – saprāts, prasme strādāt ar dokumentiem, informācijas apguve, mācīšanās vai vienkārši disciplinēts darbs.

Ja esat dzimis 24.datumā

Divdesmit ceturtajā datumā dzimušajiem dzīvē aktīvi jālauž sava juteklība, jo četrinieka vibrācijas citu izvēli nedod. Atrodoties četrinieka imperatīva ietekmē, nepieciešams dejot, dziedāt, veidot savstarpējās attiecības. Bet… Šī darba rezultātā rodas lielisks cipars „6”, kas saistīts ar skaistumu, harmoniju, jūtām un mīlestību. Patiešām – lieliska balva par visu dzīves spriedzi un zaudējumiem. Bez jūtām šos cilvēkus neaizmirsīs arī nauda.

Ja esat dzimis 25.datumā

Šajā dienā dzimušajiem stāv priekšā pārdzimšana, kas nebūt nav tik viegla, kā pirmajā brīdī liekas. Jūtu un emociju enerģiju, savu intuīciju un partnera jūtas vajag izmantot ļoti racionāli un praktiski. Laika gaitā tikt vaļā no haosa, savu talantu un attiecību bezmērķīgas izmantošanas. Jo nepieciešams panākt maksimumu, kas saistīts ar lietām, ko apzīmē cipars „7”, bet tas nolaidību un atslābināšanos nepiedod. Jāsasniedz ir daudz, varbūt ne tik ātri, ne tik viegli, toties – uz visiem laikiem!

Ja esi dzimis 26.datumā

Šajā datumā dzimušajiem cilvēkiem ir visai interesants dzīves uzdevums… Viņi bieži nonāk atkarībā no savas pārāk attīstītās harmonijas un taisnīguma sajūtas. Prasme komunicēt un būt diplomātam var padarīt viņus atkarīgus no citiem cilvēkiem un viņu uzskatiem, no sabiedrības uzskatiem. Virzīties un kādu baušļu  pārkāpšanu, neskatoties atpakaļ,  kļūst sarežģīti. Taču tieši to šajā datumā dzimušajiem vajag izdarīt. Jo divnieka un sešnieka summa mums dod „8” – bezgalīgās brīvības skaitli!

Ja esat dzimis 27.datumā 

Šo cilvēku dzīves virzība sākumā ir nedaudz cietsirdīga. Uz divnieka centieniem komunicēt pasaule un partneri var atbildēt auksti, visnotaļ praktiski, ar skaitļa septiņi materiālistisko uzskatu. Cilvēku var vajāt kādi materiāli zaudējumi un problēmas, kas noved pie nocietināšanās, bet tieši nocietināšanās viņa raksturā nedrīkst būt! Jo divnieka un septiņnieka summa dod mums mistisko „9”, kas ir intuīcijas un citu izprašanas skaitlis. Ar laiku jums sevī jāizstrādā sapratne un prasme piedot.

Ja esat dzimis 28.datumā

Šajā datumā dzimušajam jāizvēlas savs orientieris, centrs, eksistences un esības pamats. Tur viņam var palīdzēt liels daudzums ideju, domu, saikne ar partneriem, kas mainās kā kaleidoskopā. Negaidīti apkārtējie notikumi, sevis meklējumi un mētāšanās var stipri traucēt pareizu lēmumu pieņemšanu un vēlmi tieši virzīties uz savu vēlamo mērķi. Bet divnieka un astoņnieka summa ir „1”, kas prasa būt individuālistam un savus lēmumus pieņemt vienpersoniski. Un tikai tādā veidā var tikt realizēts šajā dienā dzimušā cilvēka potenciāls.

Ja esat dzimis 29.datumā 

Šis datums cilvēku padara par pašu lielāko speciālistu partneru attiecībās. Laika gaitā apstākļi, kas prasa attīstītu intuīciju un dzīves pieredzi, pārvērš šo cilvēku par cilvēces dvēseļu pazinēju. Tas ir dzimis psihologs vai cilvēks, kuram pašam ir vajadzīga psihologa palīdzība. Ar citiem cilvēkiem viņu saista tievi neredzami attiecību pavedieni un jūtas. Viņš visiem ir tuvs un savējais, viņš var ieiet katra dvēselē bez atļaujas un klauvēšanas. Divnieka un devītnieka summa dod vienpadsmit, bet pēc tam – ciparu „2”.

Ja esat dzimis 30.datumā 

Trīsdesmit atklāj pašu veiksmīgāko dekādi no astronumeroloģiskā viedokļa. Tieši tādēļ šī dekāde ir tik īsa – tikai divas dienas. Šiem cilvēkiem jāpeldas visās iespējās, ko liktenis devis. Tādēļ viņi ļoti bieži neredz jēgu saspringt, lai rezultātu noturētu, un kļūst par parastiem sliņķiem, kas savas dienas pavada bez mērķa un rezultāta. Nulle otrajā pozīcijā dod viņiem absolūtu izvēles brīvību, kad pēc fizikas likumiem ķermenis pāriet miera stāvoklī. Vai tā ir pareiza izvēle?

Ja esat dzimis 31.datumā

Neraugoties uz trijnieka labvēlīgajām perspektīvām, šis datums cilvēkam nedos citu izeju, kā patstāvīgi un neatlaidīgi iet uz mērķi. No visiem daudzveidīgajiem talantiem jāizvēlas viens, kurš dos izdevīgumu visas dzīves garumā. Neaizmirstiet, ka trijnieka un vieninieka summa ir „4”! Bet šis cipars no sava īpašnieka pieprasa maksimālu personisku aktivitāti un līdzdalību visās lietās. Te nebūs iespēja sēdēt ierakumos – jāiet uzbrukumā ar pilnu krūti pretī lodēm un durkļiem.

(Tulkojums no krievu valodas. Fragmenti no astronumerologa Borisa Bulatova raksta)