Dzīves Ceļa skaitlis numeroloģijā nozīmē to uzdevumu jeb misiju, ar kuru cilvēks tiek nosūtīts uz Zemi. Ja cilvēka attieksme pret dzīvi un šiem uzdevumiem ir pozitīva un optimistiska, tad viņš sekmīgi sasniegs savus mērķus. Ja dzīvo pesimistiski, var rasties sarežģījumi.

Dzīves ceļš ir viens no mērķiem un vērtībām, kas cilvēkam ir svarīgs dzīvē un viņa rakstura iezīmēm. Skatoties šo ciparu savstarpējo mijiedarbību, mēs varam redzēt arī saderību.

! Pilnīgai izpētei un lēmumu pieņemšanai saistībā ar attiecībām ieteikums tomēr skatīties individuālās saderības jeb pilnus skaitļu kodus, kas svarīgi cilvēka dzīvē.

Kā piemēru paņemsim dzimšanas datumu 24. augusts 1980. gadā. Saskaitīsim dzimšanas dienas, mēneša un gada ciparus: 2+4+0+5+1+9+8+0=32, 3+2=5. (Skaita kopā līdz vienam ciparam). Šis arī ir dotā cilvēka Dzīves Ceļa skaitlis.

Vai izmanto automātisko skaitītāju “Skaiti pats”

Dzīves ceļš – 1
Cilvēki, kuriem Dzīves ceļš 1, ir enerģiski un pozitīvi attiecas pret dzīvi. Viņi izstaro pārliecību par sevi un viņiem piemīt milzīgs pārliecināšanas spēks. Vieniniekiem piemīt harisma. Tie ir dziļi jūtīgi, strauji un kaislīgi. Ar savu valdzinājumu un īpašo pārliecināšanas spēju viņi viegli iekaro pretējā dzimuma sirdis. Mīlestībā, tāpat kā citās dzīves sfērās, viņi ir nepiesātināmi un valdonīgi. Jo vairāk viņi kādu cilvēku mīl un pieķeras, jo vairāk cenšas to sev pakļaut. Vēlas būt tie, kas dominē un ņem virsroku attiecībās.

Dzīves ceļš – 2
Cilvēki ar Dzīves ceļu 2 ir mīļi, jūtīgi un saprotoši, Divnieki iet pa dzīvi, mēģinot iepatikties citiem, īpaši saviem tuviniekiem. Viņiem ļoti daudz nozīmē māja, ģimene un harmoniskas savstarpējas attiecības ar cilvēkiem. Viņi ir laimīgi, ja apkārt atrodas labvēlīgi noskaņotu cilvēku pulciņš. Lieli romantiķi. Viņi ir laipni, prot cienīt citus un gatavi uz lieliem upuriem, lai padarītu laimīgu to cilvēku, kuru mīl.

Dzīves ceļš – 3
Trijnieki jebkuru notikumu pārdzīvo intensīvi un kaislīgi. Arī uz mīlestību viņi atbild kvēli un kaislīgi. Taču, pirms satikt īsto «radniecīgo dvēseli», viņi ir īsti siržu lauzēji, jo pretējam dzimumam liekas ļoti pievilcīgi. Viņi var iet pa dzīvi no viena mīlas piedzīvojuma uz otru, katru reizi ticot, ka tieši tagad ir sastapuši savu lielo un īsto mīlestību. Viņi nevienu negrib ievainot, un, satiekot savu īsto cilvēku, uzticība mīļotajam cilvēkam ir patiesa.

Dzīves ceļš – 4
Cilvēkiem ar Dzīves ceļu – 4 labākā īpašība, kontaktējoties ar citiem cilvēkiem, ir lojalitāte. Savas jūtas viņiem parādīt ir grūti, tomēr šiem cilvēkiem noteikti var ticēt un uz viņiem paļauties.
Lielās kompānijās viņi jūtas slikti, tādēļ tiecas pēc šaura draugu loka, ar kuriem ir kopīgas intereses un aizraušanās. Attiecībās ar pretējo dzimumu 4 ne vienmēr pietiek romantikas un neprātības, taču vienaldzību vai aukstumu viņiem galīgi nevar pārmest. Arī 4, tāpat kā citiem, vajadzīga mīlestība, un viņi šīs jūtas pārdzīvo, vienīgi ir pārāk kautrīgi un noslēgti, lai tās kādam atklātu.

Dzīves ceļš – 5
Cilvēki ar Dzīves ceļu 5 ir apveltīti ar izcilu intelektu, radošām spējām, bagātu iztēli, kā arī ar dzīvu, vērīgu prātu. 5 ir paši kustīgākie, nemierīgākie un mainīgākie no visiem skaitļiem.
Pateicoties dzīvespriekam un savai pievilcībai, 5 ir daudz draudzīgu attiecību, bet tai pašā laikā maz īstu draugu. Tas notiek tādēļ, ka viņi vienmēr ir pārāk aizņemti, steidzīgi, mēdz neiedziļināties citu cilvēku jūtās un problēmās.
5 valdzinājums un magnētisms padara viņus neatvairāmus; viņiem piemīt vienkārši apbrīnojams pievilcības spēks uz pretējo dzimumu. Viņiem ir daudz radošu domu un ideju. Šie cilvēki sev piesaista pārmaiņas un dažādas iespējas. Grūti nosēdēt uz vietas.

Dzīves ceļš – 6
Cilvēki ar dzīves ceļu 6 – patiesi, lojāli un ļoti simpātiski cilvēki. Neraugoties uz tieksmi pievērst uzmanību sīkumiem, visā visumā viņi pret dzīvi attiecas draudzīgi un optimistiski. Šiem cilvēkiem piemīt spēcīgs talants dziļi izjust tuvos cilvēkus, bet tomēr ir vēlēšanās nemitīgi sameklēt kādu objektu, kam kalpot. Pret mīlestību viņi attiecas ļoti nopietni. Meklē lielo īsto mīlestību. Ja viņi patiešām iemīl, tad tiecas pēc pastāvības. Laulībā un ģimenē šie cilvēki gūst stabilitāti un garīgo līdzsvaru, bet, kad ir laimīgi, tad dāvā mīlestību un prieku saviem tuvākajiem un visiem apkārtējiem.

Dzīves ceļš – 7
Tie, kuriem dzīves ceļš ir 7, visbiežāk sevi iedvesmo izzināt nezināmo un iepazīt noslēpumainā būtību. Parasti viņi ir apveltīti ar pārdabisku intuīciju un parapsiholoģijas spējām. Tie ir dzimuši filozofi, kas vairāk interesējas par garīgumu, nevis dzīves materiālo pusi. Intuīcija, apgarotība, kā arī dziļais prāts rada distanci starp viņiem un pārējiem cilvēkiem, kas pārņemti ar ikdienas dzīvi. Ar savu analītisko domāšanu viņi visu, ko iepazīst, pamatīgi izpēta un pārbauda. Šie cilvēki nekad neticēs nevienai patiesībai vai faktam, kamēr to neizzinās paši. 7 ir neatkarīgas un individuālas būtnes, kas neņem vērā vairākuma domas. Tādēļ viņi pa dzīvi bieži vien iet vieni.

Dzīves ceļš – 8
Cilvēki ar Dzīves ceļu 8 ir enerģiski, kaujinieciski, godkārīgi, apdāvināti, nosvērti un par sevi pārliecināti. Piemīt spilgti izteikta individualitāte. 8 salīdzinoši nav daudz draugu. No vienas puses, viņiem tik bieži neizdodas sastapt cilvēkus, kas atbilstu viņu prasībām, no otras puses – viņi ir pārāk aizņemti ar kārtējās savas karjeras «virsotnes» iekarošanu.
Tomēr 8 ir labi un lojāli draugi, kas draudzības dēļ spēj daudz ziedot. Taču to pašu viņi prasa arī no saviem draugiem. Savukārt ienaidnieka lomā viņi spēj pretinieka nometnē izsaukt īstu paniku. Cīnās viņi godīgi, bet nikni, un nekad neaizmirst aizvainojumus.

Dzīves ceļš – 9
Cilvēki ar Dzīves ceļu 9 ir sentimentāli un jūtīgi, dažreiz tas var būt neierastā un citādā veidā. Kas attiecas uz savu jūtu izteikšanu – viņi ir savaldīgi, ievēro distanci un nemīl to darīt publiski. Viņi ir romantiski ideālisti, sapņotāji un bieži jūtas iemīlējušies. Ja viņi satiek savu īsto mīlestību, tad atdodas tai ar miesu un dvēseli. Neraugoties uz to, ka 9 nav tik atklāti, kā citu vibrāciju pārstāvji, viņi ir lojālākie, drošākie un uzticamākie laulātie draugi.
9 parasti nav daudz draugu, taču tie, ar kuriem viņi draudzējas, var būt pārliecināti, ka pieder nenovērtējams dārgums, tādēļ šo draudzību visiem spēkiem jāsargā.