Numeroloģija ir zinātne, kas visu iespējamo izskaitļo un, izmantojot ciparus kā simboliku, nosaka dažādas cilvēka dzīvē svarīgas tēmas. Katram cilvēkam ir svarīgi dati, kas iespaido viņa dzīvi. Vieni no tiem ir dzimšanas dati – tie parāda, kādas cilvēkam ir rakstura īpašības, kāds ir viņa dzīves uzdevums u.t.t. Otri nozīmīgi dati ir vārds un uzvārds. Numeroloģijā vārda un uzvārda aprēķināšanu dēvē par Liktens skaitļa aprēķināšanu. Liktens skaitlis savā veidā parāda, kādas situācijas mums dzīve piedāvā, lai varētu sevi realizēt. Tas ir kā sava veida instruments, ar kuru mēs varam iet pa savu dzīves ceļu. Ja tas ir atbilstošs, dzīve piedāvā vieglākas situācijas un atbilstošākus uzdevumus. Ja mainām vārdu vai uzvārdu, mēs savā veidā mainām arī likteni. Un šajā gadījumā var būt, ka mainām uz neitrālu, pozitīvāku vai diemžēl uz negatīvāku variantu, kad dzīvē pēkšņi sāk parādīties nepatīkamas situācijas un šķēršļi. Skatoties pēc cipariem, var redzēt, kā cilvēks mainās arī enerģētiski. Citreiz ļoti, citreiz praktiski nemaz.

Izvēloties uzvārdu, var būt dažādi varianti, kurus pirms tam iespējams aprēķināt. Citreiz labāk paturēt savu iepriekšējo uzvārdu, citreiz labāk mainīt uz vīra un citreiz likt abus kopā. Skatoties no ezotēriskā viedokļa, uzvārds parāda dzimtas īpašības. Ja dzimtā ir negatīvas tendences, tad nākamajās paaudzēs tās var arī pārmantot. Ja zina, ka dzimtā ir bijuši grūti likteņi, tad labāk ir uzvārdu mainīt, līdz ar to sev par labu mainot arī savu likteni. Esmu no tiem, kas uzskata – ja cilvēks nezin, ka dzīvē var ko mainīt, viņam tas nav arī jādara, bet, ja līdz cilvēkam atnāk informācija, ka var būt arī savādāk, tad noteikti vajadzētu tajā ieklausīties.

Varētu ieteikt pirms uzvārda maiņas tomēr painteresēties, kādas tam varētu būt sekas. Ir bijuši daudzi gadījumi, kad cilvēki sāk interesēties jau pēc tam, kad ir savu uzvārdu mainījuši un sapratuši, ka dzīve palikusi sarežģītāka. Mainīt atpakaļ ir daudz grūtāk, nekā pirms tam saprātīgi izanalizēt visas iespējas un tad tikai pieņemt lēmumu. Tas, ka tendences iespējams aprēķināt jau pirms lēmuma pieņemšanas, dod cilvēkam izvēles iespējas. Ja cilvēks saprot, ko īsti vēlas dzīvē panākt, kā viss var mainīties uz vienu vai otru pusi, tad lēmumu var pieņemt daudz racionālāk. Interesanti ir tie gadījumi, kad uzvārds ir mainīts daudzas reizes – tad cilvēks vislabāk redz, kā katru reizi viss mainās.

Pie laulībām, dažreiz izveidojas situācija, kad vīrs savu uzvārdu uzspiež, un tas sievietei var būt arī smags variants. Ja sieviete zina, ko tas var ietekmēt, viņa var ar vīru aprunāties, tad abi kopā nolemt, ko un kā darīt. Diemžēl vīrieši šīm tēmām tic mazāk, lai gan pēdējā laikā ticīgo paliek vairāk, jo paši pārliecinājušies par rezultātu. Ir bijuši varianti, kad savam uzvārdam liek klāt vīra uzvārdu. Gadās arī tā, ka situācijas nav labas abiem – tad jārod iespēja mainīt pret kādu no senču uzvārdiem, un abiem jāsāk jauna dzīve ar citām iespējām. Bieži vien mums ir negatīvas kombinācijas jau no dzimšanas, mēs pie tām pierodam un nemaz nezinām, ka var būt arī savādāk.

Ja uzvārds ir pieņemts labvēlīgs, jau samērā ātrā laikā var redzēt izmaiņas cilvēka dzīvē. Sevišķi, ja tie ir krasi atšķirīgi varianti. Ja ir līdzīgi un draudzīgi, šo niansi tik ātri saskatīt nevar. Pēc uzvārda mainīšanas cilvēkam pēkšņi parādās piedāvājumi no malas, rodas dažādas iespējas, nejaušības (kas nemaz nav nejaušības). Dzīves kvalitāti ir iespējams uzlabot.

Likteni ietekmē gan vārda, gan uzvārda maiņa. Bieži pasē ir ierakstīts viens vārds, bet sauc citā. Arī tas iespaido, bet ne vienmēr uz labo pusi – ja nav cilvēkam nav skaidrības pašam ar savu vārdu, tad nekādas skaidrības nevar būt arī dzīvē. Tāpat neskaidrības dzīvē var būt arī tiem, kuriem pasē 2 vārdi (vienu brīdi bija modes kliedziens likt 2 vārdus), bet sauc viņus tikai vienā vārdā. Vieglāk ir tad, ja pašam cilvēkam ir skaidrība gan ar dzimšanas datiem (mēdz būt neskaidrības arī ar tiem), gan ar vārdu un uzvārdu. Šīm savstarpēji svarīgajām lietām ir jāatbilst un jāharmonē arī saiknēs (pareizajos ciparos). Tieši šādiem cilvēkiem dzīvē vairāk paveras lielākas iespējas (sev atvēlētā tēmā, jo ne visiem ir paredzētas vienādas dzīves).

Kristīto vārdu ir vērts rēķināt un likt tādu, kas dod arī aizsardzību. Tas nav vārds, ko raksta pasē vai izpauž sabiedrībai. To ieraksta tikai atbilstošajos kristību dokumentos. Likteni tas nemaina, bet var dot tikai un vienīgi bonusus.

Vārds un uzvārds ir svarīgs arī no tā viedokļa, kādā valstī dzīvo un kāda ir valstiskā piederība. Ja mainām pasi, valstisko piederību, arī tad mainām savu likteni, nemainot nemaz vārdu vai uzvārdu. Arī par to ir vērts savlaicīgi pārliecināties, lai nesabojātu sev likteni. Tomēr jāatceras, ka šīs vibrācijas var pilnīgi mainīties ar laiku, nevis vienas dienas laikā.

Individuālās konsultācijas par vārdu un uzvārdu. 

E-instrukcija/mācība par vārdu un uzvārdu.