Dzimšanas dati.

Cilvēks piedzimst noteiktā datumā, kad arī rada informāciju visai dzīvei. Tas dod tādus kā resursus, kas veido mūsu stiprās un vājās puses, kā arī iespējas. Caur cipariem mēs nolasām informāciju, kas ir kā palīgs izzināšanai.

Dzimšanas datums parāda kā mūs vairāk redz citi, kas apkārt. Kādas sajūtas tajā raisās. To apskata dažādos rakursos. Gan kā datumu grupās, gan summētos, gan katru datuma skaitli.

Dzimšanas mēnesis sevī ietver informāciju par vērtībām uz vidi. Cik ļoti esam gatavi kam pielāgoties un kas ir svarīgs, lai ir mums apkārt.

Dzimšanas gadsvairāk iezīmē paaudžu domāšanu un vērtības. Ne visi saprotas no pusvārda un ne visi dzīvo kā cimds ar roku.

Dzimšanas datu summa veido Dzīves ceļu,  kas norāda to virzienu, kurš cilvēkam dzīvē ir būtisks un uz kuru pusi tam jāiet.

Vārds un uzvārds.      

Piedzimstot, papildus dzimšanas datiem, kas ir nemainīgs lielums, katrs cilvēks saņem vārdu un uzvārdu. Tas dzīves laikā var arī tikt mainīts. Pamatā tas parāda to, kādā vidē un iespējās cilvēks tiek virzīts. Pati par sevi šī kombinācija nav slikta vai laba, tādēļ to skatās kopā ar dzimšanas datiem, lai saprastu vai cilvēkam dzīvē viss izdosies, vai tieši pretēji, nāksies vairāk dzīvot ar dažādiem šķēršļiem un grūtībām sevi realizējot. Mainot vārdu vai uzvārdu, var mainīt likteni. Tas ir ļoti svarīgs faktors, tāpēc bērna vārda izvēlei ir ļoti liela nozīme.

Vārda un uzvārda aprēķināšana un nozīme

Vārds un uzvārds ir ļoti svarīgs cilvēka dzīvē. Tas parāda, kādas iespējas liktens ir sagatavojis un kādā veidā visu paredzēto var sasniegt. Tas ir kā instruments, ar kura palīdzību varam iet uz savu Dzīves ceļu. 

Mainot vārdu vai uzvārdu, mēs mainām savu likteni. Numeroloģija ir tas instruments, ar kura palīdzību var noteikt, kāds vārds un uzvārds cilvēkam ir piemērotāks, lai varētu sevi sekmīgāk realizēt un attiecīgi daudz vairāk sasniegt. Cilvēkam piedzimstot, viņa vecāku izvēlētais vārds kopā ar uzvārdu veido kombināciju, pie kuras cilvēks pierod, jo nav jau ar ko salīdzināt, savukārt, ja sliktāku kombināciju iegūst, piemēram, laulību reģistrēšanas laikā, tad ātrāk vai vēlāk to sajūt. Tāpēc, mainot uzvārdu, ir svarīgi izvēlēties labvēlīgāko kombināciju. 

Aprēķiniem izmanto savas valsts valodas alfabētu. 

Atverot mājas lapas www.simboli.lv sadaļu <SKAITI PATS> un aprēķinam ievadām pilnu vārdu un uzvārdu. Kopsumma norāda Liktens skaitli. 

Īsākais ieskats Liktens skaitļos. Katram savi plusi un savi mīnusi. To nosaka saistība ar dzimšanas datiem. 

Šie ir tikai ieskats ciparos, kas ir vārdā un uzvārdā. Kopskatā ir jāapskata plašāk un saistībā ar dzišanas datiem. Nav labi vai slikti, var būt piemērots vai nepiemērots. Un tieši to e-konsultācijā mēs apskatām.

Izvēlies e-konsultācijas:

Maksa novembrī 18 eiro! (standarta cena 30 eiro)

Pasūtot kopā ar 2022. gada/mēnešu prognozi – 35 eiro (standarta cena 51 eiro)

Pasūtot kopā ar “sevis izzināšanu”, jeb papildus apraksti par dzimšanas datiem 45 eiro.

Pieteikties var rakstot uz simboli@simboli.lv