Piedāvājumi uzņēmumiem

Ikdienas steigā bieži aizmirstam par dažādiem ārējiem faktoriem, kas var ietekmēt mūsu ikdienu. Simboli.lv ir izveidojis pakalpojumu, kas palīdz uzņēmumiem plānot un pieņemt lēmumus atbilstoši dažādiem ārējiem faktoriem. Šī ir zinātne, kurai ne visi tic, tomēr, ja reiz kāds ir saskāries un redzējis, kā tas darbojas un kā tas  iespaido ikdienu, domas mainās. Neatkarīgi no tā, vai mēs ticam vai nē, tāpat viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Sakritības, apstākļi un iespējas, viss ir pamatojams un izskaidrojams.

Katrs uzņēmums ir individuāls, tāpēc arī piedāvājums tiek sastādīts individuāli. Ja vēl nav bijusi sadarbība, tad tiek veikts novērtējums, doti ieteikumi uzlabojamiem.

Ja ir ielikti labi uzņēmuma pamati, tad ikviens plānošanas instruments palīdzēs daudz efektīvāk.

Uzņēmuma veiksmīgas ilgtermiņa darbības pamatā ir sakārtoti pamati un atbilstoši mērķi. Numeroloģija ir viens no instrumentiem, kas palīdz uzņēmējam izzināt dažādas likumsakarības, kuras tieši vai netieši ietekmē jebkura uzņēmuma darbību. Tāpat kā katram cilvēkam Dzīves ceļu nosaka dzimšanas dati, arī uzņēmumiem ir savs Dzīves ceļš un liktenis, kas atspoguļo tā iespējas. To visu savienojot ar uzņēmuma īpašnieku, varam iegūt sava veida stratēģijas sistēmu, ko sakārtoti ievirzīt ikdienas darbos. Visa pamatā ir zinātne, kas balstās uz aprēķiniem. Galvenais mērķis ir palīdzēt uzņēmējam gūt pārliecību un atbalstu, ka viņa lolotais uzņēmums ir pa pareizām sliedēm ejošs vilciens, kas dodas pretim sasniegumiem. Pati virzīšana paliek uzņēmēja rokās. Tie ir tikai virziena instrumenti, kurus izmantojot varam iet rezultatīvos virzienus.

Iespējamais piedāvājuma plāns, kurā var izvēlēties un papildināt sev nepieciešamo:

! Minētās cenas ir rakstiskiem darbiem. Tiekoties klātienē ir individuālo konsultāciju maksa 60 eiro stundā. Kur attiecīgi var izrunāt visus interesējošos jautājumus.

Uzņēmuma diagnostika un novērtēšana (dati, nosaukums, iespējas) – 30 eiro

 • Uzņēmuma dzīves ceļa apraksts;
 • Uzņēmuma nosaukuma aprēķins/analīze. Nepieciešamības gadījumā ieteikumi koriģēšanai;
 • Saderība ar īpašnieka dzimšanas datiem.

Jauna uzņēmuma (ieteicamā,vēlmā, ideālā) reģistrēšana  – 50 eiro

 • Datumu ieteikumi, kas savstarpēji saistīti ar īpašnieku, kā arī veido atbilstošu Dzīves ceļu;
 • Nosaukums – kas atbilst datiem un parāda uzņēmuma likteni jeb to, kā uzņēmumam veiksies.

Uzņēmuma un vadītāja prognozes gadam, mēnešiem. Ieteikumi, kam pievērst uzmanību – 35 eiro

 • Prognoze uzņēmumam 2018. gadam un mēnešiem. Ieteikumi ikdienas darbībai;
 • Individuālā 2018. gada prognoze uzņēmuma vadītājam.

Esošo darbinieku novērtēšana pēc dzimšanas datiem un atbilstības amatiem:

 • Esošo darbinieku novērtēšana, stiprās, vājās puses, atbilstība esošajam amatam, sadarbība ar vadītāju un uzņēmumu – 15 eiro par katru personu. Lielākiem kolektīviem, vienojoties individuāli.
 • Svarīgi, lai iesaistītie cilvēki, speciālisti, finansisti utt. labi sader ar konkrēto uzņēmumu. Kā arī atbilstoši katra spējām pielāgots darba amats, apraksts. Komanda, kas viens otru papildina, ejot uz vienotu mērķi. Kolektīva savstarpējās saderības, attiecības ar tiešo vadītāju, kas ar ko labāk sastrādājās, papildina, atbalsta – 1-10 darbinieki – 30 eiro, 11-20 darbinieki – 60 eiro. Vairāk – individuāli vienojoties.

Personāla atlase un piemērotība amatam, vadītājam, uzņēmumam:

 • Potenciālā darbinieka novērtēšana, stiprās, vājās puses, atbilstība esošajam amatam, sadarbība ar vadītāju un uzņēmumu – 20 eiro par katru personu. Personas, kas uzreiz redzams, ka neatbilst, netiek skatītas, bet tikai informēts vadītājs, ka nav vērts apskatīt.
 • Jauna vai esoša amata izvērtēšana atbilstoši darbinieka iespējām un uzņēmuma specifikai – no 20 eiro.

Darbu plānošanas kalendārs atbilstoši prognozēm. Darbiem, plāniem, reklāmām u.c.; – pieejams no 2018. gada – 15 eiro mēnesī, vai 150 eiro abonējot uz visu gadu.

 • Kalendārs ar mēness dienām, zīmēm, čika laikiem, individuālo gadu, mēness, dienas informāciju pēc vadītāja/lietotāja datiem. Kalendārs PDF formā, ko var izprintēt A4 variantā un papildināt, rakstot savus nepieciešamos komentārus, plānus;
 • Retrogrādo planētu laiki, ieteikumi (planētas, kas ietekmē noteiktas tēmas, atrodas atpakaļgaitā, tādējādi radot šķēršļus un apgrūtinājumus noteiktā biznesa sfērā);
 • Ieteikumi labiem laikiem dažādiem aktīviem un svarīgiem darbiem. Darbinieku virzīšana atbilstoši prognozēm.

Dažādu iesaistīto faktoru aprēķināšana – no 15 eiro. Atkarībā no vienību skaita, kas ir jāaprēķina.

 • Ikdienas nepieciešamie instrumenti. Telefons, adrese, bankas konts, auto, struktūrvienības u.c. nepieciešamais, lai atbilstu uzņēmumam un virzībai;

Iespējamie pakalpojumi tiek pielāgoti konkrētam uzņēmumam pēc vajadzības.

Informāciju iespējams saņemt rakstiski, kā e-konsultāciju. Vai tiekoties klātienē uz individuālo konsultāciju. Maksa tiek aprēķināta individuālā piedāvājumā, kas tiek izveidots speciāli uzņēmuma izteiktajām vēlmēm.

Vairāk informācijas rakstos simboli@simboli.lv

Klātienes konsultācijas

E-konsultācijas


Comments are closed.