Cilvēku saderība, ņemot vērā „Dzīves ceļa skaitli”

Dzīves Ceļa skaitlis numeroloģijā nozīmē to uzdevumu, jeb misiju, ar kuru cilvēks tiek nosūtīts uz Zemi. Ja cilvēka attieksme pret dzīvi un šiem uzdevumiem ir pozitīva un optimistiska, tad viņš sekmīgi sasniegs savus mērķus. Ja dzīvo pesimistiski, var rasties sarežģījumi.
Dzīves ceļš ir viens no mērķiem un vērtībām, kas cilvēkam ir svarīgs dzīvē un viņa rakstura iezīmēm. Skatoties šo ciparu savstarpējo mijiedarbību, mēs varam skatīties arī saderību.
! Pilnīgai izpētei un lēmumu pieņemšanai saistībā ar attiecībām ieteikums tomēr skatīties individuālās saderības jeb pilnus skaitļu kodus, kas svarīgi cilvēka dzīvē.

Kā piemēru paņemsim dzimšanas datumu 24. augusts 1980. gadā. Saskaitīsim dzimšanas dienas, mēneša un gada ciparus: 2+4+0+8+1+9+8+0=32, 3+2=5. (Skaita kopā līdz vienam ciparam). Šis arī ir dotā cilvēka Dzīves Ceļa skaitlis.

Dzīves ceļš – 1
Cilvēki, kuriem Dzīves ceļš 1, ir enerģiski un pozitīvi attiecas pret dzīvi. Viņi izstaro pārliecību par sevi, un viņiem piemīt milzīgs pārliecināšanas spēks. Vieniniekiem piemīt harisma. Tie ir dziļi jūtīgi, strauji un kaislīgi. Ar savu valdzinājumu un īpašo pārliecināšanas spēju viņi viegli iekaro pretējā dzimuma sirdis. Mīlestībā, tāpat kā citās dzīves sfērās, viņi ir nepiesātināmi un valdonīgi. Jo vairāk viņi kādu cilvēku mīl un pieķeras, jo vairāk cenšas to sev pakļaut. Vēlas būt tie, kas dominē un ņem virsroku attiecībās.
Attiecībās
Laimi un savstarpējo saprašanos viņi atradīs ar 2 vai 6 vibrāciju pārstāvjiem, kā arī ar 3 vai 4, ja spēs pārvarēt dažus savus trūkumus – tādus, kā vēlme dominēt un tieksme kritizēt.
Viņi var būt laimīgi arī ar 5, 7 un 9, dodot tiem vairāk brīvības un iespējas sevi realizēt. Salīdzinoši grūti varētu būt ar 1 un 8, jo tad notiks nemitīga cīņa starp diviem vienādi spēcīgiem raksturiem.

Dzīves ceļš – 2
Cilvēki ar Dzīves ceļu 3 ir mīļi, jūtīgi un saprotoši, Divnieki iet pa dzīvi, mēģinot iepatikties citiem, īpaši saviem tuviniekiem. Viņiem ļoti daudz nozīmē māja, ģimene un harmoniskas savstarpējas attiecības ar cilvēkiem. Viņi ir laimīgi, ja apkārt atrodas labvēlīgi noskaņotu cilvēku pulciņš. Lieli romantiķi. Viņi ir laipni, prot cienīt citus un gatavi uz lieliem upuriem, lai padarītu laimīgu to cilvēku, kuru mīl.
Attiecībās
2 var rast laimi un savstarpējo saprašanos ar tās pašas vibrācijas cilvēku, kā arī ar 4 un 6. Tādas vibrācijas, kā 1 un 8 ir pārāk asas un agresīvas jūtīgajam 2, neskatoties uz to, ka var piesaistīt viņa uzmanību ar spilgtu individualitāti.
Viņu pievelk 3 un 5 jautrība un ekstravagance, kas mudina darboties un māca pilnā mērā baudīt dzīvi. Salīdzinoši melanholiskais un noslēgtais 7 divniekam nebūs piemērots, jo vairāk mīl vientulību. Ar 9 var kļūt labi partneri, tikai ar noteikumu, ka abi ļoti centīsies.

Dzīves ceļš – 3
Trijnieki jebkuru notikumu pārdzīvo intensīvi un kaislīgi. Arī uz mīlestību viņi atbild kvēli un kaislīgi. Taču, pirms satikt īsto «radniecīgo dvēseli», viņi ir īsti siržu lauzēji, jo pretējam dzimumam liekas ļoti pievilcīgi. Viņi var iet pa dzīvi no viena mīlas piedzīvojuma uz otru, lai arī tic, ka tieši tagad ir sastapuši savu lielo un īsto mīlestību. Viņi nevienu negrib ievainot, un, satiekot savu īsto cilvēku, uzticība mīļotajam cilvēkam ir patiesa.
Attiecībās
Vislabāk 3 saprotas ar otru 3, kā arī ar 1, 5 un 9, kuri arī, tāpat kā 3, cenšas pievērst uzmanību dzīves pozitīvajām pusēm. Skaitļi 2, 4, 6, 7 un 8 pēc savas dabas ir nopietnāki un ar sarežģītākiem raksturiem, tomēr 3, ja vien vēlas, var atrast kopīgu valodu arī ar tiem. Taču ne visiem patīk 3 pārmērīgais optimisms un vieglprātība, tādēļ vispirms šo cilvēku vajadzētu izpētīt tuvāk un tad tikai izlemt par savienības dibināšanu.

Dzīves ceļš – 4
Cilvēkiem ar Dzīves ceļu – 4 labākā īpašība, kontaktējoties ar citiem cilvēkiem, ir lojalitāte. Savas jūtas viņiem parādīt ir grūti, tomēr šiem cilvēkiem noteikti var ticēt un uz viņiem paļauties.
Lielās kompānijās viņi jūtas slikti, tādēļ tiecas pēc šaura draugu loka, ar kuriem ir kopīgas intereses un aizraušanās. Attiecībās ar pretējo dzimumu 4 ne vienmēr pietiek romantikas un neprātības, taču vienaldzību vai aukstumu viņiem galīgi nevar pārmest. Arī 4, tāpat kā citiem, vajadzīga mīlestība, un viņi šīs jūtas pārdzīvo, vienīgi ir pārāk kautrīgi un noslēgti, lai tās kādam atklātu.
Attiecībās
Laulībā vislaimīgākie 4 būs ar cilvēkiem, tādiem pašiem kā viņi: nopietniem, līdzsvarotiem un mierīgiem. Sapratni un «dvēseles radniecību» viņiem jāmeklē pie 2, 4, 6 un 7, jo arī tie ir nopietni un mierīgi. Ar 1, 8 vai 9 arī var gūt laimi un harmoniju, bet tikai tai gadījumā, ja centīsies izradīt savu iniciatīvu un ieinteresētību.
3 un 5 dzīves mīlestību, dinamismu un karsto temperamentu 4 noteikti pamanīs, bet saistība ar viņiem var izrādīties nopietns pārbaudījums. Tomēr cilvēki ar šīm vibrācijām ir salīdzinoši vieglprātīgi, lai piemērotos dzīvei ar apdomīgo Četrinieku.

Dzīves ceļš – 5
Cilvēki ar Dzīves ceļu 5 ir apveltīti ar izcilu intelektu, radošām spējām, bagātu iztēli, kā arī ar dzīvu, vērīgu prātu. 5 ir paši kustīgākie, nemierīgākie un mainīgākie no visiem skaitļiem.
Pateicoties dzīvespriekam un savai pievilcībai, 5 ir daudz draudzīgu attiecību, bet tai pašā laikā maz īstu draugu. Tas notiek tādēļ, ka viņi vienmēr ir pārāk aizņemti, steidzīgi, mēdz neiedziļinoties citu cilvēku jūtās un problēmās.
5 valdzinājums un magnētisms padara viņus neatvairāmus; viņiem piemīt vienkārši apbrīnojams pievilcības spēks uz pretējo dzimumu. Viņiem ir daudz radošu domu un ideju. Šie cilvēki sev piesaista pārmaiņas un dažādas iespējas. Grūti nosēdēt uz vietas.
Attiecībās
Laimīgas un auglīgas laulības būs ar otru 5, kuram ir tāds pat avantūrisks un nesavaldīgs raksturs, ar cilvēku, kuram labāk patiks mīlestība, dzīvesprieks un izklaides, nevis mājas pavarda klusums un siltums. Šī saikne var būs vētraina, neprātīga, bet tai pašā laikā laimīga.
Laimīga savienība var izveidoties arī ar 3, jo abi skaitļi līdzīgi ar savu entuziasmu un mīlestību uz aktīvu dzīvi. Konservatīvie un miermīlīgie 2 un 6 atradīsies 5 personīgā valdzinājuma varā, taču viņiem būs grūti turēt līdz un samierināties ar 5 vitalitāti un pārāk lielo kustīgumu.
Izglītots 5 var piesaistīt arī 7, lai gan arī šim skaitlim būs grūti dalīt ar 5 viņa vētraino un neprātīgo dzīvi.
Lai 5 gūtu laimi un savstarpējo saprašanos ar 8, viņam jābūt gatavam piekāpties, jo 8 nav īsti spējīgs piekāpties.
Savstarpējā saprašanās starp 5 un 9, 1 vai 4 grūti panākama, ja nu vienīgi eksistē īsta mīlestība un gatavība abpusēji piekāpties.

Dzīves ceļš – 6
Cilvēki ar dzīves ceļu 6 – patiesi, lojāli un ļoti simpātiski cilvēki. Neraugoties uz tieksmi pievērst uzmanību sīkumiem, visā visumā viņi pret dzīvi attiecas draudzīgi un optimistiski. Šiem cilvēkiem piemīt spēcīgs talants dziļi izjust tuvos cilvēkus, bet tomēr ir vēlēšanās nemitīgi sameklēt kādu objektu, kam kalpot. Pret mīlestību viņi attiecas ļoti nopietni. Meklē lielo īsto mīlestību. Ja viņi patiešām iemīl, tad tiecas pēc pastāvības. Laulībā un ģimenē šie cilvēki gūst stabilitāti un garīgo līdzsvaru, bet, kad ir laimīgi, tad dāvā mīlestību un prieku saviem tuvākajiem un visiem apkārtējiem.
Attiecībās
Ideāls partneris 6 var būt otrs 6, jo abiem ir līdzīgi raksturi, tuvas intereses un līdzīgs dzīvesveids. Laimi un harmoniju 6 var gūt ar 2, jo arī tas ir taktisks un delikāts, tiecas pēc stabilitātes un iekšējā līdzsvara. 3 un 5 varētu 5 sagādāt daudz prieka un iemācīt priecāties par dzīvi, bet viņu nelīdzsvarotība un bezatbildība dzīvi varētu padarīt neizturamu gan vieniem, gan otriem. 4 ir salīdzinoši auksts pret 6. Rūpīgais 6 var nerast gandarījumu attiecībās ar aktīvajiem 1 un 8. Cilvēka 6 saikne ar 7 vai 9 tomēr var būt nedaudz problemātiskāka un var būt ilgstoša un noturīga tikai ar labas gribas palīdzību no abām pusēm. 6 pārāk piesardzīgs un konservatīvs drosmīgajam un neatkarīgajam 9, neraugoties uz to, ka šīs vibrācijas apvieno labestība un vēlme kalpot tuvākajiem. Turpretim 7 ir pārāk dziļš, ieturēts un sevī noslēdzies, lai saprastos ar 6.

Dzīves ceļš – 7
Tie, kuriem dzīves ceļš ir 7, visbiežāk ir iedvesmoti izzināt nezināmo un iepazīt noslēpumainā būtību. Parasti viņi ir apveltīti ar pārdabisku intuīciju un parapsiholoģijas spējām. Tie ir dzimuši filozofi, kas vairāk interesējas par garīgumu, nevis dzīves materiālo pusi. Intuīcija, apgarotība, kā arī dziļais prāts rada distanci starp viņiem un pārējiem cilvēkiem, kas pārņemti ar ikdienas dzīvi. Ar savu analītisko domāšanu viņi visu, ko iepazīst, pamatīgi izpēta un pārbauda. Šie cilvēki nekad neticēs nevienai patiesībai vai faktam, kamēr to neizzinās paši. 7 ir neatkarīgas un individuālas būtnes, kas neņem vērā vairākuma domas. Tādēļ viņi pa dzīvi bieži vien iet vieni.
Attiecībās
Piemērotākie partneri varētu būt otrs 7, kā arī 4 vai 9. 4 ir nopietns, valda pār sevi, ir prātīgs un tikpat atturīgs kā 7. Savukārt 9 apveltīts ar tādu pašu intuīciju un magnētisku, tāpat interesējas par pasauli un tiecas garīgi pilnveidoties. Kopā ar viņu 7 varētu izzināt dvēseles noslēpumus.
Neraugoties uz to, ka 3 un 5 reprezentējas ar entuziasmu un dzīvesprieku, ilgstošākā kontaktā šīs īpašības var traucēt. 7 neizturēs viņu nepastāvību un vieglprātību.
1 un 8 var būt pārāk agresīvi 7. Tomēr, ja ņem vērā viņu radošo lidojumu, aktivitāti un pārliecību par sevi, tad 7 var ar iecietību izturēties pret šādu uzskatu nesaderību.
Neraugoties uz to, ka 2 un 6 visumā nav problēmu kontaktēties ar cilvēkiem, saikne ar 7 var nebūt visai veiksmīga. Uztvert spējīgie, jūtīgie un valdzinošie б un 2 nemitīgi pieprasa jūtu izpausmes un mīlestības apliecinājumus, bet 7 to ne vienmēr ir spējīgs nodrošināt.

Dzīves ceļš – 8
Cilvēki ar Dzīves ceļu 8 ir enerģiski, kaujinieciski, godkārīgi, apdāvināti, nosvērti un par sevi pārliecināti. Piemīt spilgti izteikta individualitāte. 8 salīdzinoši nav daudz draugu. No vienas puses, viņiem tik bieži neizdodas sastapt cilvēkus, kas atbilstu viņu prasībām, no otras puses – viņi ir pārāk aizņemti ar kārtējās savas karjeras «virsotnes» iekarošanu.
Tomēr 8 ir labi un lojāli draugi, kas draudzības dēļ spēj daudz ziedot. Taču to pašu viņi prasa arī no saviem draugiem. Savukārt ienaidnieka lomā viņi spēj pretinieka nometnē izsaukt īstu paniku. Cīnās viņi godīgi, bet nikni, un nekad neaizmirst aizvainojumus.
Attiecībās.
Maigie un iekšēja miera pilnie 2 un 6 spēj nodrošināt līdzsvaru un harmoniju, pēc kuras tā tiecas darbīgie un nedaudz nervozie 8.
8 saikne ar 4, 7 vai 9 var būt laimīga, neraugoties uz to, ka 8 vibrāciju cilvēki ne visai bieži vēlas ilgstošus sakarus.
Draudzīgie, dinamiskie, spontānie 3 un 5 var veidot ilgstošu un laimīgu savienību ar 8, kaut gan pastāv bīstamība, ka iespējamie konflikti ar 5 varētu pārsniegt intelektuālu diskusiju robežas.
Salīdzinoši maz izredžu uz laimīgu dzīvi ir ar 1, kas ir eksplozīvi, agresīvi un ar vēlmi dominēt. Var rasties daudzas problēmas un strīdi, bet beigās draudēt arī šķiršanās.

Dzīves ceļš – 9
Cilvēki ar Dzīves ceļu 9 ir sentimentāli un jūtīgi, dažreiz tas var būt neierastā un citādā veidā. Kas attiecas uz savu jūtu izteikšanu – viņi ir savaldīgi, ievēro distanci un nemīl to darīt publiski. Viņi ir romantiski ideālisti, sapņotāji un bieži jūtas iemīlējušies. Ja viņi satiek savu īsto mīlestību, tad atdodas tai ar miesu un dvēseli. Neraugoties uz to, ka 9 nav tik atklāti, kā citu vibrāciju pārstāvji, viņi ir lojālākie, drošākie un uzticamākie laulātie draugi.
9 parasti nav daudz draugu, taču tie, ar kuriem viņi draudzējas, var būt pārliecināti, ka pieder nenovērtējams dārgums, tādēļ šo draudzību visiem spēkiem jāsargā.
Attiecībās.
9 laimīgākā savienība būs ar tādas pašas vibrācijas cilvēku, kā 9 vai arī 7. Abiem šiem skaitļiem ir raksturīga tieksme uz garīgo pilnveidošanos. Kā vienus, tā otrus atšķir tieksme uz zināšanām un prasme dziļi just, kā arī telepātijas un gaišredzības spējas. Cilvēki ar šīm vibrācijām ir vienādi nopietni, dziļi un arī ekstravaganti. Labs partneris 9 var būt 4, jo ir līdzsvarots un mierīgs, spējīgs apvaldīt 9 raksturīgās negatīvās emocijas. Turklāt 4 nodrošinās viņam stabilitāti un palīdzēs koncentrēt enerģiju konkrētu ideju un plānu realizēšanai, abi tiecas uz patiesumu un vienlīdzību.
2, tāpat kā 9, savstarpēji pievelkas, t.i. abi šie skaitļi ir sentimentāli, romantiski un pārpilni labām jūtām. 3, tāpat kā 9, raksturīgs dzīvesprieks, optimisms un entuziasms, tādēļ abi skaitļi varētu radīt laimīgu savienību ar noteikumu, ka viņiem izdosies savā dzīvē ieviest nedaudz vairāk kārtības, disciplīnas un konsekvences. 9 un 6 saista kopīgs humānisms un tieksme kalpot tuvākajiem. 9 un 8 apvieno entuziasms savu mērķu realizēšanā, bet par nožēlošanu viņu mērķi ir dažādi. Abām šīm vibrācijām piemīt arī godīgums un taisnīgums, bet 8 ir raksturīgs ambiciozums, praktiskums un tieksme uz materiāliem labumiem. Pilnīgi pretēji 9 ir 1 un 5. Šie cilvēki noteikti viens otru piesaistīs, jo par visu vairāk ciena brīvību un neatkarību. Taču visā pārējā viņi ir tik atšķirīgi, ka savienība īsti nav iespējama.

Sagatavoja Dita Blūma-Balinska


Comments are closed.