Numeroloģija un pases kods

Pases koda skaitliskās vibrācijas runā par mūsu savstarpējām attiecībām ar sabiedriskajiem institūtiem un varas struktūrām, ar visiem tiem, kuriem mēs bez papīriem neesam cilvēki. Šīs vibrācijas nozīmīgi ietekmē mūsu dzīvi, jo pase ir vajadzīga samērā bieži. Izskaitļot pases kodu nav sarežģīti, jo tai ir gan sērija, gan numurs – viss izsakāms skaitļos.

Piemēram: LV3632306

Aprēķinām: 3+4+3+6+3+2+3+6=30=3

Tagad pievēršamies kodu nozīmei:

Pases kods 1

Palīdz cilvēkam kļūt par līderi, dod iespēju realizēt lielu daļu iecerētā, sasniegt savus mērķus, iekarot augstienes. Ar tādu kodu ir daudz vieglāk pacelties uz sociālās hierarhijas augstākajiem pakāpieniem, tikt pie vadoša amata, nostāties kolektīva priekšgalā vai atvērt savu biznesu (labs kods biznesmeņiem!).

Pases kods 2

Dod cilvēkam lieliskas iespējas adaptēties jebkurā kolektīvā, viņam piemīt «komandas cilvēka» talants. Individuālā darbība nonāk konfliktā ar dokumenta kodu, un izsisties vienatnē, paļaujoties tikai uz saviem spēkiem un spējām, cilvēkam nebūs viegli. Komandā viss notiks it kā pats par sevi. Divnieka vibrācijas bīda arī uz otrās «pusītes» meklēšanu un agrām laulībām.

Pases kods 3

Sekmē talantu un personības spēku atklāšanu, īpaši tad, ja cilvēks tiecas sevi realizēt mākslas sfērā vai oratora meistarībā. Lielisks pases kods pasniedzējiem, lektoriem, rakstniekiem un dzejniekiem, scenāristiem, aktieriem un režisoriem. Palīdz gūt popularitāti, sevi realizēt publiskajā darbībā.

Pases kods 4

Pats labākais strādīgam cilvēkam, kas noskaņots uz patstāvīgu praktisku darbību. Četrinieka vibrācijas gan viņu var pārvērst arī īstā darbaholiķi, īpaši tad, ja arī personības kods ir Četri. Ar šādi pases kodu būt sliņķim vienkārši nav iespējams!

Pases kods 5

Pastiprina savas vērtības apziņu un palīdz atklāt daudzveidīgus talantus. Šī koda vibrācijas mudina cilvēku tiekties pēc maksimālas brīvības, jo noturēties laulībā viņam nav viegli. Laulības var būt arī vairākas. Ar tādu pases kodu cilvēks savas dzīves laikā var nomainīt ne tikai vairākas darba vietas, bet arī vairākas profesijas, kā arī ar prieku pārcelties no vienas vietas uz otru, meklējot pilnību sadzīvē.

Pases kods 6

Šī koda īpašniekam visā ir vajadzīgus taisnīgums. Pienākuma apziņa viņam kļūst par galveno instinktu un liek nemitīgi izpildīt dotos solījumus.

Pases kods 7

Sekmē cilvēka pārvēršanos par radītāju-vieninieku, savrupnieku vai pat individuālistu, kas atkarīgs no viņa pases koda saistības ar personības kodu.

Pases kods 8

Šis kods darbojas kā magnāts finanšu un materiālās lietās. Pases ar šādu kodu īpašnieks nekad necietīs trūkumu, nekad vaigu vaigā neiepazīs nabadzību. Labklājības līmenis būs atkarīgs no personības koda skaitļa. Šī personība atbalstīs «kapitālismu ar cilvēcisku seju».

Pases kods 9

Devītnieka kods padara savu īpašnieku pacietīgāku un labsirdīgāku, kas cilvēkam ar tādu pašu personības kodu var būt stimuls aiziešanai klosterī.

Tulkots no krievu valodas.


Comments are closed.