Skaitļu nozīme.

Visām okultajām sistēmām, tāpat kā numeroloģijai, ir sava filozofija. Tās mums nodod tūkstošgadu prakses seno gudrību un palīdz cilvēka ikdienas pūles ievirzīt vēlamā virzienā.

Aplūkosim skaitļu nozīmi attiecībā uz personības īpašībām. Katram skaitlim ir gan pozitīvas, gan negatīvas īpašības.

Skaitlis 1 – Ego, līdera pozīcija, inteliģence, drošsirdība, lepnums, neatkarība, individualitātes zīmogs, pārliecība, neatlaidība, rakstura spēks, ievirze, aktivitāte, sīkstums, unikalitāte, stipra griba, pirmatklājēja drosme, apņēmība, autoritāte, iniciatīva, novatorisms, patstāvība, precīza sevis izprašana, cīņa vienatnē, pašatdeve.

Negatīvās īpašības
Egoisms, spītība, netaktiskums, prasīgums, cenšanās būt galvenajam, tieksme uz moralizēšanu, grūtsirdība, pārgudrība, impulsivitāte, noslēgtība, augstprātība, individuālisms, iemīlēšanās sevī, emocionālais aukstums, cietsirdība, paaugstināts jūtīgums, pašapmierinātība, godkāre, iekšējs tukšums, agresivitāte, fanātisms.

Skaitlis 2 – Sadarbība, laulība, magnētisms, diplomātiskums, draudzīgums, sacensības gars, partnerība, draugs, savstarpējās attiecības, emocionalitāte, sadarbība, saskarsme, dzīvotspēja, mierīgums, tālredzība, orientēšanās materiālajās lietās, valdzinājums, drošība, pašpietiekamība, noturība.

Negatīvās īpašības
Vampīrisms, pesimisms, nepiekāpība, alkatība, vienaldzība, neizlēmība, pārlieku liels jūtīgums, aizdomīgums, nekārtīgums, orientēšanās uz apkārtējo domām, apātija.

Skaitlis 3 – Ģimene, kolektīvs, sabiedriskums, prasme patikt, prasme smīdināt cilvēkus, prasme nest prieku, prasme loģiski domāt, laime, modernums, stilīgums, jautrība, jokošanās, artistiskums, prasme pašizteikties, skaistums, humora izjūta, izlēmība, entuziasms, ātri iekustināms, pārliecinātība, atjautība, bagāta iztēle, uztveres spējas.

Negatīvās īpašības
Godkāre, lielība, ekstravagance, greizsirdība, cietsirdība, tieksme uz vardarbību, spēka pielietošanu, kriticisms, valdonība, neizvēlīgums, nepastāvība, vāja griba, konsekvences trūkums, neuztver kā obligātu.

Skaitlis 4 – Praktiskums, prasme cītīgi strādāt, neatlaidība, skaidrs prāts, veselība, uzņēmība, sīkstums, celtniecība, radītāja zīmogs, plānošana, kārtība, stabilitāte, strādīgums, sistemātiskums, drošums, uzticēšanās, sekmju gūšana, godīgums, patiesums, neatlaidība, nelokāmība, izturība, patstāvība, pacietība, pašpietiekamība, nesatricināms miers, konsekvence, loģiska rīcība, pieķeršanās izvēlētajam ceļam, paškontrole.

Negatīvās īpašības
Grūtsirdība, slinkums, skopums, greizsirdība, grūta galva, spītība, konservatīvisms, mānīšanās, aprunāšana, zaglīgums, parazītisms, konsekvences trūkums, nepacietība, nepiekāpība, neuztver kā obligātu.

Skaitlis 5 – Brīvība, risks, adrenalīna sajūta, tieksme ceļot, izplatījums, pārmaiņas, tirdzniecība, bizness, seksuālā pievilcība, prasme baudīt dzīvi, nepastāvība, jaunā meklējumi, piedzīvojumu kāre, brīvības mīlestība, brīvdomība, daudzpusība, citu kultūru apgūšana, starptautiskās attiecības, pasaules uztvere ar 5 maņu orgāniem (dzirdi, redzi, ožu, tausti, garšu).

Negatīvās īpašības
Nepastāvība, nedrošība, greizsirdība, skaudība, nelīdzsvarotība, bezatbildība, godkāre, kriticisms, vaļsirdības trūkums, konsekvences trūkums, pārmērīgums, pārlieka uzticēšanās, avantūrisms, ekscentriskums.

Skaitlis 6 – Pieķeršanās, atbildība, palīdzība, atbalsts, aizsardzība, uzticība, tālredzība, pasaules radītāja zīmogs, izpratne par materiālām lietām, labestība, mīlestība, maigums, estētiskā gaume, jaunrade. Rūpes, cēlsirdība, noturība, intuīcija („sestā” maņa).

Negatīvās īpašības
Pavedinātāja zīmogs, godkāre, uzbāzība, kašķīgums, īdzīgums, pašapmierinātība, izšķērdība un tieksme slepeni darboties, svešas iniciatīvas apspiešana, izdabāšana savām iegribām, neakurātība, tieksme labi paēst, egocentrisms, viegli aizvainojas, atriebība, apsēstība, greizsirdība, skaudība, naudas kāre.

Skaitlis 7 – Sirsnība, saikne ar dvēseli, zinātkāre, prasme analizēt situāciju, prasme iedvesmot, dvēseles miers, pasaules izzināšana, gudrība, dziļdomīgums un nosliece uz pašanalīzi, prasme filozofēt, apdomīgums, savaldīgums, mierīgums, pašanalīze, intelekts, talants, viengabalainība, pašpietiekamība.

Negatīvās īpašības
Drūmums, vientulība, depresija, grūtsirdība, kriticisms, lēnīgums, emocionālais aukstums, atsvešinātība, cietība, izvairīšanās, nepieejamība, vaļsirdības trūkums, aprēķināšana, fanātisms.

Skaitlis 8 – Karma, pienākums, likums, kundzība, cieņas zīmogs, skolotāja zīmogs, ārsta zīmogs, līderis, valdonība, intuīcija, izgudrotāja talants, iecietība, humānisms, eksperimentēšana, godkāre, drosme, oriģinalitāte, savdabība, pašizglītošanās, draudzīgums un tiekšanās uz jauno, pārveidošanās, atsaucība, humānisms, uzņēmība, labestība, drošums, taisnīgums, likumība, līdztiesība, dzīves noturība, neatkarība.

Negatīvās īpašības
Varaskāre, nepareizs savu spēku pielietojums, pārmērīga tiekšanās pēc materiālajām vērtībām, cinisms, nepakļaušanās nekādiem noteikumiem, anarhisms, ģimenes nevajadzīgums, rotaļāšanās ar cilvēkiem, iemīlēšanās sevī, tirānija, spītība, nepacietība, haotisks, fanātisms, neprognozējams, bezatbildīgs, netaisnīgs, nekompetents.

Skaitlis 9 – Līdzcietība, pacietība, līdzjūtība, jūtīgums, altruisms un prasme upurēties, prasme spriest, uzņēmīgums, intuīcija, analītisks prāts, prasme pielietot zināšanas, atmiņa, lietu būtības izprašana, dziļas zināšanas, kalpošana citiem un cilvēcei kopumā, vajadzība pēc upura, pabeigtas lietas.

Negatīvās īpašības
Pārlieku liels jūtīgums, žēlošanās, bezrūpība, neizvēlīgums, bezjūtība, pašapmāns, grūtsirdība un tieksme uz vientulību, ilūzijas, nepatiess ideālisms, apziņas nonākšana strupceļā, fobijas, bailes, psihiskas novirzes, alkoholisms, narkomānija, toksikomānija un izolācija no sabiedrības, upura zīmogs, nelaimes putna zīmogs.

Tulkots no krievu valodas.


Comments are closed.