! Minētās cenas ir rakstiskiem darbiem. Tiekoties klātienē ir individuālo konsultāciju maksa 75 eiro stundā. Kur attiecīgi var izrunāt visus interesējošos jautājumus.

Uzņēmuma diagnostika un novērtēšana (dati, nosaukums, iespējas) – 35 eiro

  • Uzņēmuma dzīves ceļa apraksts;
  • Uzņēmuma nosaukuma aprēķins/analīze. Nepieciešamības gadījumā ieteikumi koriģēšanai;
  • Saderība ar īpašnieka dzimšanas datiem.

Jauna uzņēmuma dibināšana

! Minētās cenas ir rakstiskiem darbiem. Tiekoties klātienē ir individuālo konsultāciju maksa 75 eiro stundā. Kur attiecīgi var izrunāt visus interesējošos jautājumus.

Jauna uzņēmuma (ieteicamā,vēlmā, ideālā) reģistrēšana  – 50 eiro

  • Datumu ieteikumi, kas savstarpēji saistīti ar īpašnieku, kā arī veido atbilstošu Dzīves ceļu;
  • Nosaukums – kas atbilst datiem un parāda uzņēmuma likteni jeb to, kā uzņēmumam veiksies.