Numeroloģija lietišķajās sfērās

Cilvēka dzīves galveno daļu sastāda darbs. Lai darbs tiktu veiks pienācīgi un dotu gandarījumu, nevis tracinātu ar savu nepieciešamību un rutīnu, vajag atrast atbilstošu nodarbošanos, strādāt ar iedvesmu. Zinot darba specifiku, varam izvēlēties darbinieku, kam izteikti parādās noteiktā darba sfēra kā talants un vieglāk realizējams.

Katram cilvēkam var noteikt tā saucamo Dzīves ceļa skaitli. Kurā viens no rādītājiem ir arī lietišķā sfēra. Šo skaitli aprēķina saskaitot visus dzimšanas datus kopā un skaitot, līdz iegūstam ciparu no 1-9. Piem. ja cilvēks dzimis 15. oktobrī 1991. gadā tad skaitam: 1+5+1+0+1+9+9+1=27=2+7=9. Tātad, attiecīgi šim cilvēkam dzīves ceļa skaitlis ir 9.

Aplūkosim cilvēka lietišķās īpašības pēc dzīves ceļa skaitļa.

Dzīves ceļa skaitlis 1

Individualitāte. Mērķtiecība.

Vislabāk viņš strādā patstāvīgi un pēc paša iniciatīvas. Viņam piemērots aktīvs, kustīgs, dažāda veida darbs, kur redzams rezultāts un var parādīt savu enerģiskumu. Atbildība, jaunu ideju ieviešana, jauna pieeja.

Nav piemērots vienveidīgs un garlaicīgs darbs, kur pats nevar pieņemt lēmumus, eksperimentēt, tāpat nav piemērots darbs ar cilvēkiem, kur jārūpējas par citiem un vajadzīga pacietība.

Dzīves ceļa skaitlis 2

Sadarbība. Emocionalitāte.

Labi strādā ar reālām lietām, kur var redzēt sava darba rezultātu, viņam patīk izgatavot labas kvalitātes lietas ilglaicīgai lietošanai. Piemērots darbs sociālajā un apkalpojošajā sfērā, kur var kontaktēties ar cilvēkiem.

Nav piemērots darbs, kur vajadzīgs ātrums, ātra reakcija, nemitīgi mainās darba noteikumi, stingri jāizturas pret cilvēkiem, vajadzīgi pirmatklājēji un eksperimentētāji, administratīvais darbs.

Dzīves ceļa skaitlis 3

Pašizteikšanās. Aizrautība.

Piemērots jebkurš darbs, kurā vajadzīgs izgudrotāja talants, intelektuāla spriedze, menedžments, braucieni, darbs ar datoru un masu saziņas līdzekļiem, kā arī darbs, kur ātri apgrozās finanses.

Dzīves ceļa skaitlis 4

Organizētība. Praktiskums.

Piemērota kādu priekšmetu ražošana, rūpniecība, celtniecība, lauksaimniecība, tirdzniecība, kā arī darbs, kas saistīts ar apsardzi un kontroli.

Nav piemērots darbs, kur jāpieņem ātri lēmumi un bieži mainās darba apstākļi, īslaicīgs un emocionāli nestabils darbs.

Dzīves ceļa skaitlis 5

Sabiedriskums. Aizrautība.

Piemērots darbs, kur var izpaust sevi un savas organizatoriskās spējas: administrators, darbu rīkotājs, menedžeris, uzņēmējs, direktors, skolotājs, sabiedrisks darbinieks u.t.t.

Nav piemērots darbs lielā organizācijā, kurai nav izaugsmes perspektīvas; jāizvairās no visa, kur gala produkts vai nu nav taustāms, vai neiedvesmo.

Dzīves ceļa skaitlis 6

Atbildība. Rūpes.

Jebkura darbošanās, kas prasa konkrētu uzdevumu praktisku izpildīšanu. Darbs, saistīts ar mācību iestādēm, sabiedriskajām organizācijām, medicīnu. Darbība, kur var parādīt rūpes par apkārtējiem, kā arī saistīta ar harmonijas un skaistuma ienešanu dzīvē.

Nav piemērots darbs, kur vajadzīgs ātri izlemt, administratīvais darbs, cilvēku organizēšana, kā arī plaša mēroga darbošanās.

Dzīves ceļa skaitlis 7

Zināšanas. Kārtība.

Piemērots jebkurš darbs, kas saistīts ar zināšanu izplatīšanu, zinātni, jurisprudenci, likumību, kontroli, finansēm: konsultants, diplomāts, menedžeris. Paaugstināta interese par psiholoģiju, cilvēku attiecībām. Darbs, saistīts ar meistarību, skaistuma un harmonijas radīšanu: dizaineris, stilists, frizieris, mākslinieks u.t.t.

Jāizvairās no darba lielā kolektīvā un ļoti vētrainā tempā.

Dzīves ceļa skaitlis 8

Atbildība. Zināšanas.

Viss, kas saistīts ar atbildību, analīzi, sarežģītu uzdevumu atrisināšanu, vadību, finansēm.

Dzīves ceļa skaitlis 9

Ideja. Radīšana.

Viņam interesē jebkurš darbs, kur ir iespējas nodemonstrēt savas spējas, zināšanas, kur var dalīties ar zināšanām, izmantot tās apkārtējo labā. Darbs ar komunikācijām, komandējumiem, braucieniem, sociālais un garīgais darbs, jurisprudence, jebkurš darbs, saistīts ar ideju.

Nav piemērots darbs, kas prasa rūpīgumu un uzmanību detaļās, monotons darbs un tāds, kas atkārtojas; tāds, kur jāpieturas pie stingriem noteikumiem; kur galaprodukts – priekšmets, nevis neatkarīga ideja.


Comments are closed.