Saprāta skaitlis

Lai labāk mācītos un saprastu, kam mācībās jāpievērš uzmanība, ņem talkā Saprāta Skaitli.

Pastāv uzskats, ka šis skaitlis parāda cilvēka individuālās domāšanas īpatnības. To aprēķina, cilvēka vārda skaitļiem piesummējot dzimšanas datumu, skaitot kopā līdz vienam ciparam vai izmantojam numeroloģisko rīku “Skaiti pats” – ievadot nepieciešamo – cilvēka vārds un dzimšanas datums

Piem. Kristīne, kas dzimusi 13. datumā rēķina: K r i s t ī n e + 1 3 7+7+4+8+1+5+3+7+1+3=46=4+6=10=1+0=1 tātad izmanto cipara 1 nozīmi!

Ko šie skaitļi nozīmē

1 – Jūs esat neatkarīgs, oriģināls domātājs. Lai veiksmīgāk mācītos, jums vajag to darīt vienam pašam, nepārspriežot ar citiem, jo tad var rasties šaubas. Vajag uzticēties savam viedoklim.

2 – Jums svarīgi ir savu tuvo viedoklis. Labi mācīties ar kādu kopā, apspriesties. Zināšanās pamatā balstāties uz intuīciju. Jūs esat atvērti citu cilvēku idejām un reizēm pat pārāk pakļaujaties svešai ietekmei.

3 – Jūs domājat radoši, tomēr jums ir grūti sakoncentrēties uz kaut ko vienu. Domas visu laiku it kā lēkā un negrib fokusēties. Labi mācīties kopā ar draugiem, domubiedru grupām.

4 – Jūs esat praktisks domātājs. Jūs soli pa solim visu pārdomājat, un rezultātā jums ir atbilde uz jebkuru jautājumu. Labi ir mācības caur praktiskiem darbiem.

5 – Jūsu pieeja ir elastīga un radoša. Mācīties labi caur šovu, prezentācijām, neierastām metodēm. Apķērība jums palīdz tikt galā ar daudzām apgrūtinošām situācijām.

6 – Jūs esat labs klausītājs un mīlat vērot, kā dažādi vārdi un domas ietekmē cilvēkus. Jūs esat spējīgi ievērot sīkākās detaļas un sekmīgi ar tām darboties. Mācībās svarīgs ir ģimenes vai tuvo atbalsts.

7 – Jūs nekad neapmierina vienkāršas atbildes. Jūs iegremdējaties dziļāk un izpētāt problēmu no visām pusēm, līdz sajūtat, ka pārzināt to līdz pašiem pamatiem. Un tikai tad nekavējoties ķeraties pie tās risināšanas. Svarīgs ir izzināšanas process.

8 – Lai mācības vislabāk padotos, vajag novērtējumu un sasniegumus. Laba motivācija var būt konkursi, olimpiādes, kā arī materiāls novērtējums. Vajag uzlikt sasniedzamu mērķi.

9 – Jūs ļoti labi apzināties citu cilvēku uzskatus un cenšaties neizteikt savas domas, kamēr citi nav izteikuši savējās. Jūs nonākat pie pareizajām atbildēm, pakāpeniski no saraksta izsvītrojot visus nepareizos risinājumus. Labi varat mācīties, skaidrojot un mācot citus.


Comments are closed.