Saprotam no pus vārda, mācāmies vai arī viens otru neizprotam…

Pēc dzimšanas datiem varam saskatīt saikni starp cilvēkiem, to mijiedarbību, patiku, varbūt nepatiku vienam pret otru. Cipari parāda, kāda ir saderība, cik liela ir iespēja, ka attiecības var būt veiksmīgas un tendētas uz ilgtermiņu. Palīdz saprast arī saderību starp radiniekiem, ģimenes locekļiem un draugiem. Arī problēmsituācijās iespējams redzēt, kam jāpievērš uzmanība, lai attiecības uzlabotos.

E-konsultācija paredzēta ikvienam interesentam, kam aktuālas attiecības, saprast, kas ir galvenais uz kā balstās tās un kas ir tas, kas bremzē un pie kā jāpiedomā, lai tās uzlabotu.

Parasti šādu konsultāciju izmanto:

  • iepazīstoties ar jaunu partneri, lai izprastu otru;
  • pirms lēmuma pieņemšanas, lai saistītos laulībās;
  • attiecību krīzes gadījumos
  • u.c.

Aprakstā ietilpst kopējās tendences un iespējas, tēmas, pie kurām jāpiedomā, kas varbūt ir jūtīgākās. Kā arī katra partnera galvenās un būtiskākās īpašības, kas svarīgas kopā būšanai.

Apraksti nav privātu detaļu atklāšana par partneri, līdz ar to, abi var iepazīties ar saderības aprakstu, lai kopā veidotu skaistu, interesantu un atbilstošu nākotni.

Maksa 30 eiro

Sastādīšanas laiks 2-10 dienas

Nepieciešamie dati: abu partneru dzimšanas datums, mēnesis, gads. Vārdi nav obligāti jāizpauž.

Pasūtīt iespējams rakstot uz simboli@simboli.lv