Ikdiena cilvēka dzīvē pirmais un svarīgākais ir viņš pats. Tikai tad, kad zinām sevi, mēs varam pievērsties citiem.

Sevis izzināšana ir kā labs atgādinājums tam, kas ir mūsu stiprās puses un resursi, ko izmantojot, varam iet uz sev paredzētu dzīves ceļu. E-konsultācijas laikā, jeb aprakstā par dzimšanas datiem iespējams saprast to, kas mums dots, kādas iespējas un kā noteiktā periodā izmantot iedoto, lai virzītos pareizajā virzienā.

Tikai tad, kad ir zināms pamats, ir vērts interesēties par pārējo, kas dzīvē svarīgs. Tie ir gan līdzcilvēki, gan attiecības, gan darba un karjeras jomas, gan arī bizness.

Sevis izzināšanas pamata maksā vasarā 35 eiro. (no septembra 45 eiro)

Tajā ietilpst:

  • dzimšanas datu dzīves ceļa apskats
  • vārda un uzvārda dotās iespējas
  • ieskats esošā periodā, tā ieteikusi
  • dažādas mazas nianses, kas pēc datiem jāņem vērā.

Nepieciešami:
Pilni dzimšanas dati – datums, mēnesis, gads.
Pilns vārds un uzvārds ar garumzīmēm un mīkstinājumiem, ja ir, kā arī, ja uzvārdi bijuši mainīti, tad tos.