Vārda un uzvārda atbilstība pēc numeroloģijas

Dzimšanas dati – parāda, kādi cilvēkam iedoti resursi piedzimstot, kas ir viņa Dzīves ceļš un kādas ir raksturīgākās īpašības, spēcīgās puses, ko var dzīvē izmantot utt.

Vārds un uzvārds parāda, kādas cilvēkam ir iespējas sevi realizēt, kā ietekmējas esošā vide, izdodas vai neizdos sevi realizēt utt. Tas ir Liktenis, kas parāda, vai cilvēkam dzīvē ir viegli sevi realizēt vai nē. Mainot vārdu vai uzvārdu, mēs mainām likteni. Citreiz uz labāku, citreiz neitrāli, bet citreiz iegūstam ļoti grūtu. Numeroloģija ir tas instruments, ar kura palīdzību var pateikt, kāds vārds un uzvārds no esošajiem, vēlamajiem vai citiem ir cilvēkam piemērotāks, lai varētu sevi realizēt un sasniegt daudz vairāk.

Piedāvājums!

Vārda un uzvārda atbilstības noteikšana konkrētā cilvēka dzīves datiem. E-konsultācija, saņemot atbildi e-pastā.

Nepieciešamā informācija:

  • Dzimšanas dati (datums mēnesis, gads)
  • Pilns vārds uzvārds ar garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm, ja tādas ir
  • Iepriekšējie vārdi vai uzvārdi, ja tādi bijuši, kā arī potenciālais variants, ja ir vēlme mainīt.

Tu iegūsi:

  • Skaidrojumu, vai pašreizējais vārds un uzvārds atbilst, ko tas dod.
  • Ja ir iepriekšējie vai potenciālais – tad skaidrojumu, kurš variants būtu labāks dzīvē.
  • Negatīvas situācijas variantā ieteikumu, ko darīt un kādus ciparus meklēt, lai uzlabotu savu dzīvi. (varbūt ir iespēja mainīt uz citu, vecāku pirmslaulību, dzimtas utt uzvārdu)

Maksa:

  • 30 eiro
  • Rēķina izrakstīšanai nepieciešami rekvizīti