Numeroloģija.

Sena ezotēriska zinātne par skaitļiem, kuru bieži nosauc par skaitļu maģiju. Patiesībā šī zinātne astroloģijai stāv tuvāk nekā maģijai. Tā ir zinātne, kur ar ciparu un to savstarpējās mijiedarbības palīdzību jebkurā dzīves jomā var noteikt sev vēlamos laikus, datumus, skaitļus, cenas utt. Numeroloģija ir labs palīgs sevis izzināšanai, līdzcilvēku izprašanai, kā arī ikdienas notikumu plānošanai.

Analizējot datus atsevišķi un savstarpējā saistībā, var atklāt un izskaidrot atšķirības arī tādu cilvēku raksturā, kuriem dzimšanas datos ir vienādi skaitļi, un pat starp dvīņiem, kuri nākuši pasaulē tikai ar nedaudzu minūšu intervālu. Apzinoties savas spējas un talantus, ikvienam tiek dota iespēja pilnvērtīgāk un harmoniskāk veidot ikdienas dzīvi.

Numeroloģijas īsa vēsture

Numeroloģija – sena zinātne par skaitļiem, par skaitļu vibrāciju iedarbību uz cilvēku un viņa dzīvi.

Sākotnēji jau senatnē (Babilonijā, Indijā, Ēģiptē, Grieķijā un Romā) vairāk bija izplatīta pareģošana pēc skaitļiem. Rietumu numeroloģijas principu tagadējo variantu VI gs. pirms mūsu ēras izstrādāja filozofs un matemātiķis Pitagors, kurš apvienoja arābu, druīdu, feniķiešu un ēģiptiešu matemātiskās sistēmas ar zināšanām par cilvēka dabu. Pitagors izstrādāja ciparu sistēmu, pēc kuras pēc dzimšanas datiem var noteikt cilvēka personības īpatnības. Kvadrāts sastāvēja no deviņiem skaitļiem – no 1 līdz 9.

Vēlākajos gados Pitagora koncepciju paplašināja, skaitļus dažādiem mērķiem paredzētajos maģiskajos kvadrātos. Pēc XIX gs atklātajām gaismas, elektrības un magnētisma īpašībām skaitļiem piešķirtās vecās okultisma nozīmes sāka pierakstīt ar enerģijas vibrācijām.

Mūsdienu numeroloģija dod priekšroku vienkāršotam skaitļu un alfabēta kodam, kura pamatus ielicis Pitagors. Kopā ar saviem skolniekiem Pitagors saīsināja visus skaitļus līdz izejas skaitļiem no 1 līdz 9 ieskaitot, jo no tiem var iegūt visus pārējos. Lielu skaitļu saīsināšanai tika izstrādātas elementāras sistēmas. Visvienkāršākā un populārākā metode – saskaitīt šī skaitļa visus ciparus, tad procesu turpināt, līdz iznāk elementārs skaitlis no 1 līdz 9.

Katram viennozīmīgam skaitlim atbilst noteiktas īpašības, jēdzieni un tēli. Arī alfabēta burtiem pēc to atrašanās vietas ir skaitliskā izteiksme, tādēļ jebkuri vārdi pakļaujas numeroloģiskajām operācijām. Numeroloģija, tāpat kā astroloģija, palīdz cilvēkam noteikt dabas dāvāto raksturu, stiprās un vājās puses, paredzēt nākotni, atklāt visizdevīgāko laiku lēmumu pieņemšanai un rīcībai. Ar numeroloģijas palīdzību var izvēlēties partnerus – biznesā vai laulībā.

Pēc skaitļiem var arī noteikt, kāds, piemēram, būs nākamais gads, un kā to pēc iespējas izdevīgāk izmantot. No numeroloģiskā viedokļa laiks rit nemitīgi atkārtojošos ciklos no 1 līdz 9. Simtgades un dekādes katru gadu mums nes sev līdz jaunu skaitli. Dienas un mēneši gada ietvaros arī var tikt iedalīti ciklos. Un šiem cikliem pakļaujas viss Visums.
Katram no mums ir savs individuālais cikls, ko aprēķina, pamatojoties uz dažādām skaitļu operācijām ar dzimšanas datiem un pilna vārda burtiem.

Numeroloģija ir zinātne, kas balstās uz aprēķiniem. Tematiski apgūt ikdienā nepieciešamās tēmas var salīdzinoši īsā laikā, tomēr, lai nopietni iedziļinātos to dažādībā, ir nepieciešams ilgstošs laiks mācībām, kā arī vēl ilgstošāks laiks pieredzes vākšanai, piemēriem un pētījumiem.