Dzimšanas dati.

Cilvēks piedzimst noteiktā datumā, kad arī rada informāciju visai dzīvei. Tas dod tādus kā resursus, kas veido mūsu stiprās un vājās puses, kā arī iespējas. Caur cipariem mēs nolasām informāciju, kas ir kā palīgs izzināšanai. Dzimšanasdatumsparāda kā mūs vairāk redz citi, kas apkārt. Kādas sajūtas tajā raisās. To apskata dažādos rakursos. Gan kā datumu grupās, gan summētos, gan katru datuma skaitli.Dzimšanas mēnesissevī ietver informāciju par vērtībām uz vidi. Cik ļoti esam gatavi kam pielāgoties un kas ir svarīgs, lai ir mums apkārt. Dzimšanas gadsvairāk iezīmē paaudžu domāšanu un vērtības. Ne visi saprotas no pusvārda un ne visi dzīvo kā cimds ar roku. Dzimšanas datu summa veido Dzīves ceļu,  kas norāda to virzienu, kurš cilvēkam dzīvē ir būtisks un uz kuru pusi tam jāiet.

Vārds un uzvārds.      

Piedzimstot, papildus dzimšanas datiem, kas ir nemainīgs lielums, katrs cilvēks saņem vārdu un uzvārdu. Tas dzīves laikā var arī tikt mainīts. Pamatā tas parāda to, kādā vidē un iespējās cilvēks tiek virzīts. Pati par sevi šī kombinācija nav slikta vai laba, tādēļ to skatās kopā ar dzimšanas datiem, lai saprastu vai cilvēkam dzīvē viss izdosies, vai tieši pretēji, nāksies vairāk dzīvot ar dažādiem šķēršļiem un grūtībām sevi realizējot. Mainot vārdu vai uzvārdu, var mainīt likteni. Tas ir ļoti svarīgs faktors, tāpēc bērna vārda izvēlei ir ļoti liela nozīme.