Esošo darbinieku novērtēšana pēc dzimšanas datiem un atbilstības amatiem:

  • Esošo darbinieku novērtēšana, stiprās, vājās puses, atbilstība esošajam amatam, sadarbība ar vadītāju un uzņēmumu – 15 eiro par katru personu. Lielākiem kolektīviem, vienojoties individuāli.
  • Svarīgi, lai iesaistītie cilvēki, speciālisti, finansisti utt. labi sader ar konkrēto uzņēmumu. Kā arī atbilstoši katra spējām pielāgots darba amats, apraksts. Komanda, kas viens otru papildina, ejot uz vienotu mērķi. Kolektīva savstarpējās saderības, attiecības ar tiešo vadītāju, kas ar ko labāk sastrādājās, papildina, atbalsta – 1-10 darbinieki – 30 eiro, 11-20 darbinieki – 60 eiro. Vairāk – individuāli vienojoties.

Personāla atlase un piemērotība amatam, vadītājam, uzņēmumam:

  • Potenciālā darbinieka novērtēšana, stiprās, vājās puses, atbilstība esošajam amatam, sadarbība ar vadītāju un uzņēmumu – 20 eiro par katru personu. Personas, kas uzreiz redzams, ka neatbilst, netiek skatītas, bet tikai informēts vadītājs, ka nav vērts apskatīt.
  • Jauna vai esoša amata izvērtēšana atbilstoši darbinieka iespējām un uzņēmuma specifikai – no 20 eiro.