Autore: Luīze Heija.

Autore ir viena no pasaulē slavenākajām pašiedvesmas un domu spēka popularizētājām, amerikāņu ārste un dziedniece. L.Heija ir pasaulē pazīstama ar to, ka izmanto dažādas spēcinošās domas un pozitīvos apgalvojumus jeb afirmācijas, lai iedarbotos uz zemapziņu un ieprogrammētu apziņu pieņemt šo domu un līdz ar to ieviest arī reālas pārmaiņas dzīvē.

Pateicības lūgšana
Manas būtības dziļumos ir bezgalīgs pateicības avots. Pašlaik es ļauju pateicībai piepildīt manu sirdi, manu ķer­meni, manu saprātu, manu apziņu un visu mani. Pateicība plūst no manis visos virzienos, pieskaras visam šajā pasaulē un atgriežas pie manis, lai man būtu vairāk, par ko pateik­ties. Jo lielāku pateicību es izjūtu, jo spēcīgāk apzinos, ka plūsma ir bezgalīga. Ieradums pateikties liek man labi jus­ties. Pateicība ir mana iekšējā prieka izpausme, ar neatveramu siltumu tā silda manu dzīvi.
Esmu pateicīga par sevi un savu ķermeni. Esmu patei­cīga par savu spēju redzēt un dzirdēt, just, sajust un sa­taustīt. Esmu pateicīga par savu māju, par kuru es rūpējos ar mīlestību. Esmu pateicīga par savu ģimeni un draugiem un priecājos par viņu sabiedrību. Esmu pateicīga par savu darbu un vienmēr cenšos to darīt labi. Esmu pateicīga par savu talantu un spējām un vienmēr tās izmantoju. Esmu pateicīga par saviem ienākumiem un zinu, ka gūstu peļņu visā, ko uzsāku. Esmu pateicīga visai dabai un cienu jebkuru dzīvu radību. Esmu pateicīga par šo dienu un pateicīga par visām tām dienām, kas vēl nāks.
Esmu pateicīga par dzīvi tagad un vienmēr!

Mīlestības lūgšana
Manas dvēseles dziļumos ir neizsmeļams mīlestības avots. Es ļauju tam izplūst ārpusē, un mīlestība piepilda manu sirdi, manu ķermeni, manu prātu, manu apziņu, visu manu būtni. Es izstaroju mīlestību — un tā atgriežas pie manis, kļuvusi daudz­kārt spēcīgāka. Jo vairāk mīlestības es saņemu, jo vairāk at­dodu. Šī krātuve ir neizsmeļama. Man ir labi, kad es mīlu. Mīlestība pauž prieku, kas dzīvo manī. Es mīlu sevi, tāpēc maigi rūpējos par savu ķermeni. Es to lutinu un kopju, garšī­gi ēdinu, dzirdinu, labi apģērbju – un ķermenis man atbild ar stipru veselību un enerģiju. Es mīlu sevi, tāpēc man ir ērta māja, kurā ir viss, kas man vajadzīgs, un kurā ir patīkami atrasties. Es piepildu savu māju ar mīlestības fluīdiem, un ik­viens cilvēks – to skaitā arī es -, kas tajā ienāks, sajutīs mīlestību, kas viņu sasildīs. Es mīlu sevi, tāpēc man ir darbs, kas man patīk un ļauj atklāt manus talantus un radošās spē­jas. Es strādāju to cilvēku labā un kopā ar tiem cilvēkiem, kurus es mīlu un kuri mīl mani, turklāt es labi nopelnu. Es mīlu sevi, tāpēc domāju par visiem ar mīlestību un pret visiem izturos ar mīlestību, jo zinu, ka tas, ko es atdodu, atgriezīsies pie manis simtkāršojies. Savā pasaulē es piesaistu tikai mīlošus cilvēkus, jo tajos atspoguļojos es pats. Es mīlu sevi, tāpēc pilnībā atbrīvojos no pagātnes sloga, visa piedzīvotā un jū­tos brīvs. Es mīlu sevi, tāpēc dzīvoju tikai tagadnē, izjūtot katra mirkļa burvību, un zinu, ka mani gaida gaiša, prieka pilna un mierīga nākotne. Es esmu Visuma iemīļotais bērns. Visums rūpējas par mani, un tas tā būs vienmēr.